Opiskelijat ja harjoittelijat

Harjoittelu Suomessa

Me Orklalla ymmärrämme, miten arvokkaan panoksen opiskelijat ja heidän energiansa, uudet ideansa ja erilaiset kokemuksensa voivat tuoda työyhteisöön. Pyrimme tarjoamaan opiskelijoille ja muille uransa alkutaipaleella oleville henkilöille paikan, missä aloittaa ja kasvaa ammatillisesti. Harjoittelupaikkoja avataan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan, pääsääntöisesti kesäisin.

Katso löytyisikö avoimista paikoista juuri sinun urasi käynnistävä tehtävä!

 

Kansainvälinen harjoittelu 

Orklan pääkonttorilla Norjassa perustettiin vuonna 2017 Orkla Summer Academy, aluksi vain markkinointiin keskittyvänä harjoitteluohjelmana, koska vastavalmistuneita rekrytoitiin säännöllisesti nimenomaan markkinoinnin tehtäviin. Ensimmäinen vuosi kuitenkin onnistui niin hyvin, että mukaan otettiin pian muitakin liiketoiminnan osa-alueita, kuten taloushallinto, HR, fuusiot & yritysostot, IT, ympäristö, työsuojelu sekä tuotanto ja toimitusketjut. Vuosittain kesäohjelmaan Norjassa rekrytoidaan yli 20 opiskelijaa, minkä lisäksi tehdään yhteistyötä useiden kaupallisen alan oppilaitosten kanssa eri maissa ympäri vuoden.

Ohjelmalle valittiin nimi ”Orkla Summer Academy”, koska se antaa mielikuvan kesäleiristä, jossa yhdistyvät aidot oppimiskokemukset ja älyllisesti haastava yritysympäristö. Ohjelman on tarkoitus olla harjoittelijoille mielekäs ja hauska, mutta myös tuottaa korkealaatuisia tuloksia, joita voidaan soveltaa jokapäiväisessä työssä Orklalla.

Työharjoittelu on tärkeässä asemassa Orklalla siksi, että uskomme olevamme yhteisöllisesti vastuussa arvokkaan työkokemuksen tarjoamisesta opiskelijoille. Se myös tarjoaa meille näköalapaikan uusiin ideoihin, näkemyksiin ja konsepteihin, joihin emme muuten kenties koskaan pääsisi tutustumaan. Käytämme työharjoittelua myös kehittämään johtajien osaamista ja luomaan hyvän ponnistuslaudan tuleville Orklan työntekijöille. Harjoittelijoilla on olennainen rooli pitkän aikavälin lahjakkuusstrategiassamme, ja tulemme laajentamaan harjoitteluohjelmaamme tulevina vuosina entisestään.

Lue lisää Orklan harjoitteluohjelmasta Norjassa ja sen tarjoamista eduista täältä.

Huomaa, että Orkla Summer Academy on Orkla Groupin liiketoimintaan liittyvä harjoitteluohjelma, eikä ole suoraan yhteydessä Orklan toimintaan Suomessa.