Studenti a absolventi

Orkla si uvědomuje, jaké hodnoty přicházejí do společnosti díky studentům a jejich energii, novým nápadům a různým zkušenostem. Studenti se v Orkla mohou zapojit mnoha způsoby již před tím, než dokončí studia a začnou budovat kariéru. Od spolupráce na Vaší diplomové práci s našimi experty na dané téma až po pracovní stáž jako praktikant/praktikantka během léta nebo v rámci Vašeho studia – v Orkle jsou příležitosti nekonečné! 

Praxe v Orkle

Letní akademie Orkla začala v roce 2017 se zaměřením na marketingové pozice, protože právě tam pravidelně nabíráme čerstvé absolventy. Po úspěšném prvním roce jsme však program rozšířili na další oblasti, jako jsou finance, personalistika, fúze a akvizice, informační technologie, životní prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, výroba a Supply Chain. Do letního programu nabíráme kolem 20-ti studentů v Norsku, a v různých zemích spolupracujeme také s obchodními školami během celého roku.  

Název „Letní akademie Orkla“ jsme vybrali z toho důvodu, že evokuje představu letního tábora v kombinaci se skutečnými zkušenostmi při učení v intelektuálním firemním prostředím.  Chtěli jsme, aby byl tento program pro stážisty zábavný, ale aby v rámci něj byla také odváděna kvalitní práce, kterou bychom mohli použít pro naše každodenní činnosti.  

Společnost Orkla je proslulá svými vnitrofiremními vzdělávacími akademiemi, jako je „Brand Manager Academy“ (Akademie pro manažery značky) a „Production Academy“ (Akademie pro výrobu), a proto bylo také důležité udržet konzistentnost v tom, co nabízíme. Pracovní stáže jsou pro nás Orkla důležité jednak proto, že se domníváme, že neseme odpovědnost vůči celé společnosti za to, že studentům poskytneme cennou pracovní zkušenost, ale také proto, že nám studenti přináší nové nápady, poznatky a koncepty, které bychom jinak nezískali. Stáže nám také pomáhají zlepšovat dovednosti našich manažerů a vychováváme si tak potenciální budoucí zaměstnance Orkla. Stážisté jsou nepostradatelnou součástí naší dlouhodobé strategie zabývající se talenty, kterou budeme do budoucna dále rozšiřovat. 

Pro více informací o našem programu a nabídce stáží klikněte zde. 

Spolupráce na diplomové práci

Na diplomových pracích jsme spolupracovali již s několika studenty.  Doporučujeme studentům, aby se obrátili na lokální personální oddělení, kterému sdělí informace o zvoleném tématu a časovém rámci, případně o oblasti, kterou by v Orkla chtěli zabývat. Pokud dopředu víte, s kým konkrétně byste chtěli spolupracovat, obraťte se nejlépe rovnou na danou osobu.  Z důvodu velkého množství žádostí nemůžeme vždy vyhovět každému. Proto doporučujeme, abyste žádost o spolupráci s Orkla podali co nejdříve, protože mnoho studentů píše jejich diplomové práce již během jejich praxe u nás. 

Pokud se chcete přihlásit, kontaktujte prosím příslušné oddělení nebo pošlete obecnou žádost na adresu: rekruttering@orkla.no.

Poznejte naše studenty

Přečtěte si příběhy našich zaměstnanců o jejich prvním roce v Orkle.

Karoline Bjornstajordet

"Nejlepší na práci v Orkle je, že máte možnost zístkat zkušenosti z velké společnosti, která zároveň pracuje lokálně, což nabízí mnoho jedinečných příležitostí pro rozvoj napříč společností a být součástí velkých rozhodnutí"

Přečtěte si více o Karoline zde.

 

 

Nichole Ballou

"Nejvíc se mi na praxi líbila příležitost pracovat na zajímavých, zábavných a důležitých projektech. Rychle jsem pochopila, že projekty na kterých pracujeme jsou opravdu důležité a společnost je skutečně potřebuje, což bylo velmi motivující"

Přečtěte si víc o zkušenosti Nicholes zde

 

 

Fredrik Angelvik

"Nejlepší na praxi v Orkla je to, že můžete pracovat na skutečných problémech, kterým Orkla čelí, a to spolu s talentovanými a odhodlanými spolupracovníky."

Přečtěte si víc o zkušenostech Fredrika zde