“Orkla Latvija” ir meistars spēcīgu vietējo zīmolu attīstībā. Mēs apvienojam ilggadējas produktu gatavošanas tradīcijas ar mūsdienīgiem un ilgtspējīgiem ražošanas procesiem, lai radītu zīmolus un produktus, ar kuriem lepoties.

Mūs iedvesmo gan jaunākās tendences un pārmaiņas pircēju paradumos, gan mūsu zīmolu spēks un nozīme Latvijas iedzīvotāju ikdienā un svētkos. Tādēļ ar īpašu atbildību un rūpību strādājam pie jau iecienītu produktu izgatavošanas, kā arī jaunu produktu izstrādes, kas noris tepat Latvijā.

Kopš pievienošanās “Orkla” grupai, mums ir pavērušās jaunas izaugsmes iespējas. Dalība “Orkla” grupā nodrošina piekļuvi jaunām tehnoloģijām un jaunām ražotnēm, padziļinātām zināšanām pārtikas tehnoloģijā un labākai izpratnei par ilgtspējas nozīmi mūsdienīgu produktu ražošanā. Mēs nemitīgi investējam ilgtspējīgā attīstībā, kas veicina mūsu izaugsmi.