Vadība

Lieliska vadības komanda ir viens no galvenajiem organizācijas veiksmes faktoriem. Orkla Latvija vadības komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kuru motivācija, zināšanas un pieredze nodrošina uzņēmuma attīstību un virzību uz kopēju mērķu sasniegšanu. Mūsu vadības komandu veido:

Henrijs Fogels, Operacionālais direktors

Uzņēmumā strādā kopš 2017.gada augusta.

Henrija Fogeļa atbildībā ir vadīt tādus plaša mēroga ar ražošanu saistītus procesus kā ražošanas iepirkumi, ražošanas plānošana, ražošana, materiālu noliktavu un gatavās produkcijas noliktavu darbība. Viņam pakļautībā ir iepirkumu daļa, ražošanas daļa, plānošanas daļa un loģistikas daļa visos Orkla Latvija grupas uzņēmumos.

Dana Smorodska, Inovāciju direktore

Uzņēmumā strādā kopš 2010. gada.

Danas Smorodskas pārraudzībā ir jaunu, inovatīvu, kā arī ekskluzīvu produktu portfeļa veidošana un attīstība visās uzņēmuma ražotajās produktu grupās, kas atbilstu mūsdienīgu pasūtītāju un patērētāju vajadzībām.

Viktorija Puzo, Personāla direktore

Uzņēmumu strādā kopš 2022. gada.

Viktorijas Puzo pārraudzībā ir personāla vadības stratēģijas īstenošana visos grupas uzņēmumos, darbinieku atlases procesa vadīšana, personāla mācību un attīstības vajadzību plānošana, personāla budžeta sagatavošana un administrēšana.

Gints Užāns, Komercdirektors

Uzņēmumā strādā kopš 2006. gada.

Ginta Užāna pārraudzībā ir veiksmīgas tirdzniecības stratēģijas realizēšana Latvijā un Baltijas valstīs, efektīvu pārdošanas pasākumu attīstīšana, veiksmīga uzņēmuma produkcijas virzīšana un konkurētspējas palielināšana tirgū, sadarbības uzturēšana un attīstīšana ar esošajiem klientiem un jaunu klientu piesaiste.

Marija Koroļova, Mārketinga direktore

Uzņēmumā strādā kopš 2019. gada.

Marijas Koroļovas atbildībā ir attīstīt un īstenot mārketinga, zīmolu un produktu portfeļa stratēģiju. Viņa ir atbildīga arī par zīmolu komunikāciju tirgū, produktu un kategoriju cenu stratēģijas attīstību un visām mārketinga aktivitātēm, lai veicinātu zīmolu attīstību.

Līga Abramoviča, Finanšu direktore

Uzņēmumā strādā kopš 2017.gada.

Līgas Abramovičas pārraudzībā ir uzņēmuma finanšu uzskaites un analīzes nodrošināšana, noteikto uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa finanšu mērķu sasniegšana, kā arī biznesa analīzes, ekonomikas, IT un grāmatvedības funkciju efektīvas darbības nodrošināšana un pārraudzība.