Orkla personāla atlases portāla privātuma politika

Šajā Orkla personāla atlases portāla privātuma politikā aprakstītas privātuma un drošības prakses, ko Orkla ASA, tā meitasuzņēmumi un filiāles (turpmāk – Orkla grupa, Orkla vai mēs) piemēro, vācot, izmantojot un apstrādājot jūsu personas datus saistībā ar mūsu tiešsaistē un bezsaistē veiktajām darbībām. Politikā izskaidrots, kādas izvēles jūs varat veikt saistībā ar šīm apstrādes darbībām.
Orkla personāla atlases portāls ir platforma, kurā lietotāji izveido savus profilus un augšupielādē savus pieteikumus un ar tiem saistīto informāciju. Profilu var izmantot, lai iesniegtu pieteikumu konkrētam amatam vai nosūtītu savu CV.
Orkla ASA būs atbildīga par jūsu personas datu apstrādi (datu pārzinis) vai nu viena pati, vai arī kopā ar citiem Orkla grupas uzņēmumiem. Laiku pa laikam Orkla grupā notiekizmaiņas, lūdzu skatīt atjaunināto uzņēmumu sarakstu šeit 
Orkla neapstrādās jūsu personas datus citiem nolūkiem, kā tikai tiem, kas noteikti šajā politikā, ja vien jūs neesat devis nepārprotamu piekrišanu citiem konkrētiem izmantošanas veidiem.

Kāda veida personas datus mēs vācam un no kādiem avotiem?

Personas dati, kurus mēs prasām, kad tiek izveidots profils, ir dati, kurus jūs parasti sniedzat kā daļu no CV (Curriculum Vitae), ieskaitot vārdu un kontaktinformāciju, vecumu, dzimumu, tautību, izglītību un darba pieredzi, interešu jomas un mobilitātes izvēles.
Papildus tam mēs varam noskaidrot darba tiesības, vīzu un imigrācijas statusu, informāciju par atlīdzību, piemēram, informāciju par algu, ja attiecināms uz kādu no vakancēm.
Mēs varam jautāt daudz konkrētāku informāciju, ja piesakāties konkrētam amatam. Tas parasti ietvers jūsu pieteikuma vēstuli, sertifikātus un atsauksmes.
Mēs arī varam ievākt personīgu informāciju par jums no citiem avotiem, piemēram, no personām, kuras jūs uzrādāt kā atsauksmju sniedzējus, no personām, kuras ieteica jūs amatam, saistībā ar iepriekšējo darbību, un no trešo pušu personāla atlases kompānijām, tai skaitā trešo pušu tīmekļa vietnēm (ja tas ir attiecināmi un likumīgi).

Kā mēs izmantojam jūsu personas datus un kāds ir likumīgais pamats, lai to darītu?

Personas dati, kas tiek iesniegti ar Orkla personāla atlases portāla starpniecību, tiek vākti un apstrādāti personāla atlases nolūkiem, kas ietver to pieteikumu izvērtēšanu, kas tiek iesniegti ar portāla starpniecību, un lai sazinātos ar jums saistībā ar jūsu interesi strādāt Orkla grupas uzņēmumos. Orkla apstrādā informāciju uz leģitīmas intereses pamata.
Ja jūs tam piekrītat, mēs varam ietvert jūsu profilu arī mūsu personāla atlases rezerves sarakstā un, pamatojoties uz jūsu profilu, sazināties ar jums, izsakot piedāvājumu pieteikties kādam amatam. Savu piekrišanu jūs varat atsaukt jebkurā laikā, izmantojot savu profila lapu portālā.
Jūsu personas dati attiecībā uz konkrētu amatu tiks apstrādāti tikai kā daļa no personāla atlases procesa šim konkrētajam amatam, ja vien jūs neesat devis konkrētu piekrišanu saglabāt datus portālā, lai tie būtu pieejami jebkuriem personāla atlases procesiem Orkla grupā. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, izmantojot portālu.
Orkla arī saglabās administratīvos datus, kas ietver informāciju par to, kurš pretendents kādam konkrētam amatam pieteicies, kā arī intervijas un izpildītos pārbaudes testus un dalībnieku intervijās procesa izvērtēšanas likumīgajam mērķim un iespējai izvērtēt jebkādas sūdzības, kas attiecas uz personāla atlases procesu.
Ja atlases process kurā piedalāties ir veiksmīgs, dati, kurus iesniedzāt pieteikšanās procesa gaitā, tiks saglabāti jūsu kā darbinieka profilā Orkla uzņēmumā, kurā tiksiet nodarbināts. Šādas apstrādes nolūks un juridiskais pamats ir darba devēja uzņēmuma leģitīmā interese dokumentēt jūsu kompetences konkrētajam amatam, kā arī veicināt kompetenču attīstīšanu un izmantošanu.
Gadījumos, kad, lai ieņemtu konkrēto amatu, pastāv īpašas prasības, pieteikumu izskatīšanā var izmantot automatizētu lēmumu pieņemšanu, piemēram, ja amata izpildei ir nepieciešama autovadītāja apliecība. Šāda lēmumu pieņemšana tiks pamatota ar Orkla leģitīmo interesi nodrošināt efektīvu darbinieku atlases procesu.
Mēs varam jums nosūtīt e-pasta vēstuli, lūdzot aizpildīt atgriezeniskās aptaujas anketu par personāla atlases procesu. Šādas vēstules nosūtīšana tiks pamatota ar Orkla leģitīmo interesi uzlabot darbinieku atlasi. Piedalīšanās aptaujā būs brīvprātīga. Atbildes tiks sniegtas un saglabātas anonīmi. Vienīgi jūsu atbildes datums un laiks tiks saglabāts papildus jūsu sniegtajām atbildēm.

Cik ilgi mēs saglabājam jūsu personas datus?

Personas dati, ko mēs vācam jebkādam nolūkam, netiek glabāti ilgāk nekā šim nolūkam nepieciešams.
Ja jūs esat izveidojis profilu, mēs saglabāsim profilu un jūsu personas datus tik ilgi, kamēr jūsu profils būs aktīvs. Jūsu profils tiks uzskatīts par neaktīvu ja tas divu gadu laikā nebūs izmantots (tas nozīmē, ka jūs neesat atvēris profilu šajā periodā). Ja vien šajā periodā jūs neatvērsiet savu profilu, tas tiks automātiski izdzēsts.
Personas dati, kas attiecas uz konkrētu amatu, tiks izdzēsti pēc personāla atlases procesa beigām sešu mēnešu laikā pēc tam, kad ir aizpildīta amata vieta, ja vien jūs neizvēlaties saglabāt datus kā sava profila daļu pieteikumiem nākotnē.
Administratīvie dati automātiski tiks glabāti sešus mēnešus. Sūdzību gadījumā par personāla atlases procesu, dati tiks glabāti sešus mēnešus pēc sūdzības atrisināšanas, ja vien nepastāv atbilstīgs juridisks pamats glabāt datus ilgāku laiku.
Jūs varat jebkurā laikā izdzēst jebkādus personas datus, ko jūs esat iesniedzis, lai gan tas var ietekmēt mūsu spēju apsvērt jūsu kandidatūru darbam Orkla uzņēmumā. Savu profilu jūs varat vai nu izdzēst no profila lapas, vai arī palūgt mums to izdzēst, nosūtot e-pasta vēstuli uz privacy@orkla.no.
Ja jūsu pieteikums ir sekmīgs, jūsu pieteikuma dati tiks saglabāti saskaņā ar Orkla darbinieku datu glabāšanas privātuma politiku.

Kas var piekļūt jūsu personīgajai informācijai?

Jūsu personīgo informāciju var koplietot Orkla uzņēmumi, kas atrodas citās valstīs atkarībā no tā, uz kādu amatu jūs piesakāties un vai esat devis piekrišanu atrasties personāla atlases rezerves sarakstā. Orkla uzņēmumu saraksts ir pieejams šeit 
Jūsu personas datus izskatīs un apstrādās darbinieki, kuru uzdevums ir vērtēt jūsu personas datus, piemēram, personāla vadības speciālists, personāla atlases atbalsta darbinieki un atbilstīgie vadītāji. Orkla darbinieki ir pilnvaroti piekļūt personīgajai informācijai tikai tik lielā mērā, cik tas ir nepieciešams konkrētā mērķa izpildei.
Jūsu personas datiem var piekļūt arī ārējie personāla atlases/nodarbinātības pārbaudes pakalpojumu nodrošinātāji, ar kuriem Orkla grupas uzņēmums ir noslēdzis līgumu (tie var atšķirties atkarībā no iespējamā darba atrašanās vietas). Tas notiks vienīgi iepriekšminētajā nolūkā. Orkla ASA ir noslēgtas datu apstrādes vienošanās ar pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar likumdošanas prasībām.
Papildus tam jūsu dati būs redzami mūsu pakalpojumu nodrošinātājiem, lai pabeigtu tehniskus un administratīvus uzdevumus. Orkla ASA ir noslēgusi datu apstrādes vienošanās ar šiem pakalpojumu sniedzējiem, lai panāktu drošu jūsu personas datu apstrādi. Personāla atlases vadības risinājumus nodrošina SAP SuccessFactors, kuru serveri atrodas ES/EEZ dalībvalstīs.
Jebkurā gadījumā jūsu šeit iesniegtie dati tiks glabāti konfidenciāli, un tiem varēs piekļūt tikai ierobežots personu skaits ar lietotājvārdu un paroli, un tikai minētajiem mērķiem.
Neņemot vērā iepriekšminēto, mums var nākties atklāt jūsu personas datus, lai izpildītu atbilstīgās likumā minētās un valsts iestāžu prasības.

Vai es varu izdzēst vai labot datus, vai pieprasīt citas tiesības, kam to jautāt?

Sava profila lapā jūs varat piekļūt savam profilam un personas datiem, tos apskatīt, labot vai izdzēst. Ja jūs esat piedalījies kādā īpašā atlases procesā, jūsu dati tiks saglabāti, kā aprakstīts iepriekš.
Personīgās informācijas iesniegšana ir brīvprātīga, un jums ir tiesības ierobežot tās apstrādi vai iebilst pret to, taču personāla atlases portāla darbības nodrošināšanai ir nepieciešama pamatinformācija.
Jūs varat pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu iegūti nolūkā tos nodot citai pusei (datu pārnesamība).
Ja jums ir kādas sūdzības par mūsu uzņēmuma atbilstību šai privātuma politikai, lūdzu sazināties ar mums pa e-pastu privacy@orkla.no. Mēs mēģināsim atrisināt jebkuras sūdzības un strīdus par mūsu privātuma nodrošināšanas praksi. Ja jums ir kādi neatrisināti privātuma jautājumi, kurus mēs neesam pieņemami atrisinājuši, jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei jūsu atrašanās valstī.
Ja jums ir kādi jautājumi vai prasības attiecībā uz šo privātuma politiku un jūsu personas datu apstrādi, lūdzu sazināties ar privacy@orkla.no.

Grozījumi

Orkla var atjaunināt vai mainīt šo privātuma politiku jebkurā laikā. Lai redzētu, kad politika tikusi atjaunināta pēdējo reizi, lūdzu skatīt datumu, kas norādīts iepriekš. Orkla iesaka jums periodiski pārskatīt šo politiku, īpaši pirms iesniedzat jebkādus personas datus. Būtisku izmaiņu gadījumā mēs par to paziņosim.

Atjaunināts 2019. gada 1. aprīlī