Aicinām savā komandā

Orkla mūs visus vieno kopējas vērtības – drosme, uzticība un iedvesma. Savos darbiniekos novērtējam atvērtību un gatavību mācīties, vēlmi pilnveidot procesus un rast iespējas strādāt efektīvāk, spēju sadarboties un būt uzticamam komandas biedram. Efektīvam darbam Tev noderēs izpratne par ražošanas procesiem, elastīgums pārmaiņās, noturība nestandarta situācijās, atvērtība jaunajam un izpratne par tehniskajiem procesiem.

Šobrīd savai komandai aicinām pievienoties lietpratējus šādās amatu grupās:

  • Ražošanas maiņu vadītāji;
  • Ražošanas tehnologi;
  • Ražošanas līniju iekārtu operatori;
  • Tehniskā nodrošinājuma speciālisti.

Komanda tiek veidota pakāpeniski, sākotnēji veidojot darba grupu, kas apgūs zināšanas un iemaņas darbā ar jaunām ražošanas līnijām, pēc tam nododot zināšanas pārējiem komandas biedriem.  Tādēļ “Selgas” ražotne būs īsta darba vieta tiem, kuriem ir pieredze ražošanā vai līdzvērtīgā jomā darbā ar pārtiku, tiem kuri ir gatavi apgūt jaunas prasmes un paplašināt savu ekspertīzi. Būtiska ir gatavība doties pieredzes apmaiņā uz Orkla ražotni Zviedrijā, spēja saprasties angļu valodā un vēlme mācīties.

Piesakies

Mēs priecāsimies Tev pastāstīt vairāk un atbildēt uz jautājumiem. Sazinies ar mums:

  • aizpildi pieteikuma formu šeit
  • vai raksti uz e-pastu: vakances@orkla.lv
  • vai zvani uz tel.nr. +371 26558449

Uzzini vairāk par pozīcijām

Ražošanas maiņu vadītājs ikdienā nodrošina un koordinē ražošanu, lai sasniegtu uzņēmuma ilgtermiņa mērķus, kvalitāti ražošanas plāna izpildē un produktivitātē, tādēļ šis amats prasa uzņēmuma ieviesto standartu un tehnoloģisko procesu pārzināšanu, labas iemaņas ražošanas komandas vadīšanā, sadarbības iemaņas ar atbalsta struktūrām.

Maiņas vadītājam savu uzmanību nepieciešams koncentrēt uz ražošanas procesa nodrošināšanu un ar ražošanu saistīto jautājumu risināšanu. Amats prasa plānot ražošanai nepieciešamos resursus (cilvēkresursu, izejmateriālus, darba aizsardzības līdzekļus u.c.) un pārliecināties par to pieejamību. 

Maiņu vadītājs rūpējas par vides, darba aizsardzības un kvalitātes standartu un prasību ievērošanu ražošanas procesā, ražošanas efektivitāti un izmaksām ražošanas maiņā. Svarīgi šajā amatā ir spēja novērtēt darbaspēku un plānot tā kvalifikācijas paaugstināšanas procesus. 

Pārtikas ražošanas tehnologs nodrošina tehnoloģisko procesu ievērošanu visos ražošanas posmos un strādā ar esošo produktu sortimenta pārvaldīšanu. Lai pilnvērtīgi veiktu šī amata pienākumus nepieciešams pārzināt un sekot līdzi OFSS, BRC un citus standartu, kā arī tehnoloģisko procesu ievērošanai. Nepieciešamas zināšanas normatīvajos aktos un jomu reglamentējošajās prasībās.

Ikdienā ražošanas tehnologs galveno uzmanību velta ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem, kā arī strādā pie esošo produktu modifikācijas un alternatīvu izejvielu un materiālu pārbaudes. Tāpat darbs paredz strādāt gan ar dokumentiem, gan darbinieku apmācībām.

Pārtikas ražošanas līnijas operatoram nepieciešama izpratne par ražošanas līniju iekārtu darbību. Ikdienā jāievēro amata pienākumu veikšana saskaņā ar uzņēmuma standartiem, piemēram, ugunsdrošības, darba drošības, higiēnas un kvalitātes.

Ikdienā darba uzdevumos ietilpst darbs ar iekārtām un inventāru, produktu mīklu un pildījumu gatavošana atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un noteiktajai receptūrai.

Galvenie atbildības lauks ir nodrošināt ražošanas līnijas iekārtas darbību, tās pārvaldīšanu maiņas laikā, lai izpildītu ražošanas plānu. Darbs norit saskaņā ar 5S principiem, kas paredz drošu, produktīvu un pārskatāmu darba vides organizēšanu. 

Tehniskā nodrošinājuma darbinieka galvenais uzdevums ir ražošanas tehniskā aprīkojuma un iekārtu uzturēšana, apkopšana, kā arī ražošanas līniju nepārtrauktas darbības nodrošināšana.

Amata pienākumi paredz ražošanas iekārtu un procesu konceptu izstrādi, dokumentācijas sagatavošanu un uzturēšanu, regulāru iekārtu apkopi un sagatavošanu ekspluatācijai. Ikdienā tehniskā atbalsta komanda rūpējas par ražošanas procesu automātikas iekārtu darbības kontroli un analīzi, sadarbībā ar ražošanu veic nepieciešamos iekārtu pielāgojumus un uzlabojumus, lai nodrošinātu ražošanas līniju efektīvu darbību un ražošanas plāna izpildi.