Piegādes ķēdes struktūrvienības ikdienā nodrošina produktu ražošanu, nemainīgi augsto produktu augsto kvalitāti, izejvielu iegādi, loģistikas organizēšanu un rūpējas par darbinieku drošību. Piegādes ķēdē ietilpst visas mūsu ražotnes. Pievienojoties piegādes ķēdei, Tu karjeru vari attīstīt dažādos virzienos:

  • Kvalitātes daļa, kas ir atbildīga par visu "Orkla Latvija" ražotņu atbilstību "Orkla" pārtikas kvalitātes standartam un tādiem starptautiskiem standartiem kā BRC, ISO un citiem, kā ar dažādu ar produktu kvalitāti saistītu problēmu risināšanu un iesaistīšanos produktu un ražošanas attīstības veicināšanā, novērtējot riskus, izstrādājot vai palīdzot ieviest pārmaiņas un inovācijas;
  • Plānošanas daļa, kuras mērķis ir apkopot visu "Orkla Latvija" ietilpstošo produktu pieprasījuma prognozi un izveidot ražošanas plānu;
  • Iepirkumu daļa veic izejvielu un iepakojuma materiālu iegādi ražošanas nodrošināšanai, ievērojot kvalitātes, ekonomiskuma, efektivitātes un lietderīguma principus;
  • Loģistika nodrošina distribūcijas centra un gatavās produkcijas noliktavu darbību un organizē piegādes, lai mūsu produkcija savlaicīgi nonāktu pie mūsu klientiem visā Latvijā;
  • Vides un darba drošība izpilda uzņēmuma svarīgāko misiju – rūpējas par darbinieku drošību darba vidē.

Piegādes ķēdes komandā satiekas jomu eksperti un ražošanas personāls – Līniju operatori, Līniju strādnieki, Maiņu vadītāji, gan ražošanas funkciju nodrošināšanas profesionāļi kā Kvalitātes speciālisti, Plānošanas speciālisti un Iepirkumu speciālisti.

Ražošanas darbinieku ikdiena ir ļoti dinamiska un mainīga, jo mūsu ražoto produktu sortiments ir milzīgs un aiz katras produktu grupas slēpjas specifiska zināšanu un iemaņu bagāža. Ražošanas darbiniekiem lēmumi ir jāpieņem ātri un pareizi, jo katrs novilcināts un nepareizi pieņemts lēmums var izmaksāt dārgi. Komandas darbs ir ļoti svarīgs faktors veiksmīgai procesu nodrošināšanai, kā arī dažādu lielāku un mazāku uzlabojumu realizēšanai. Ražotnes darbs sastāv no vairāku nelielu komandu darba – katrai ražošanas līnijai ir savs komandas kodols -, kas ir saziņā ar plašāku, uz vienotu mērķi orientētu ražošanas procesos iesaistītu komandu. Tāpat ir ļoti svarīgi, lai pieredzējušie darbinieki nodotu savas zināšanas jaunajiem darbiniekiem, kā arī tiem palīdzētu un atbalstītu. Darbinieku attīstībai ražošanas procesos nav robežu. Tā no Līnijas strādnieka var kļūt par Līnijas operatoru, savukārt, no Līnijas operatora var kļūt par pieredzējušu Mehatroniķi. Vajadzīga tikai apņēmība un vēlme sevi pilnveidot un pierādīt.

Es esmu atradusi savu vietu Kvalitātes daļā, jo apzinājos savas stiprās puses, kas ir vēlme palīdzēt citiem, spēja iedziļināties detaļās un risināt sarežģītas problēmas. Novēlu katram apzināties savas stiprās puses, jo tikai tā mēs varam atrast tādu darbu, kas patiešām aizrauj. Strādājot kvalitātes daļā, iespējams ne tikai palīdzēt citiem, bet arī pašam sev, kļūstot par savu labāko versiju. Jo Kvalitātes komandā valda cieša sadarbība, kas ir vērsta uz pastāvīgu attīstību gan profesionālajā, gan personīgajā jomā, veicinot apgūt jaunas prasmes, daloties ar pieredzi, organizējot apmācības, iesaistoties dažādos projektos, kā arī uzklausot un realizējot ikviena idejas.

Gunas stāsts:

Darbs Kvalitātes daļā vienmēr ir mainīgs un raibs, jo risināmās problēmas un jautājumi ir plaša spektra. Sadarbojoties ar citām nodaļām un risinot ar kvalitāti saistītus jautājumus, kopīgi ejam uz vienu mērķi – pilnveidot procesus vai produktus, lai iespējami labākais produkts, īsākajā laika periodā nokļūtu pie patērētājiem un mēs apmierinātu patērētāju gaidas. Ikdienā nav laika dzīvot savā, kvalitātes daļas, burbulī, jo pilnveidoties un veikt savus darba pienākumus iespējams vien tad, ja sadarbojies ar visiem piegādes ķēdes un ražošanas darbiniekiem – sākot ar Līniju darbiniekiem līdz Noliktavu vadītājiem.