Tavs karjeras starts pie mums

Karjeras izvēle ir viens no svarīgākajiem lēmumiem un sarežģītākajām izvēlēm mūsu dzīvē, tādēļ mēs novērtējam jaunos profesionāļus, kuri vēlas savas teorētiskās zināšanas apgūt praksē. Mēs ik gadu piedāvājam 80 prakses vietas dažādu augstskolu studentiem gan mūsu 3 ražotnēs, gan birojā un uzņēmuma administrācijā, kur iegūt reālu pieredzi nozarē. Mēs esam pārliecināti, ka prakse Orkla Latvija būs ideāls sākums Tavai karjerai!

Latvijas Lauksaimniecības Universitātes studente par praksi Kvalitātes daļā

“Universitātē mums māca, kā kādreiz viss tika darīts, bet praksē apgūst procesus, kas norisinās šodien.”

Savu profesionālo karjeru esmu izvēlējusies saistīt ar pārtikas kvalitāti un inovācijām, tāpēc praksē “Orkla Latvija” kvalitātes daļā man bija iespēja gūt vērtīgu pieredzi savai izaugsmei. Prakses laikā man bija jāveic dažādi uzdevumi, sākot ar piegādāto izejvielu un to sertifikātu pārbaudi, kvalitātes rādītāju noteikšanu, izejvielu atbilstības noteikšanu sekmīgai ražošanas procesa uzsākšanai un beidzot ar jau saražotās produkcijas pārbaudi un kontroli. Darbs ir jāveic atbildīgi un ar augstu precizitāti, taču prieks, ka prakses vadītāja man uzticējās un ļāva patstāvīgi veikt pienākumus. Sākumā, protams, man tika ierādīts, kā darbs ir veicams, bet vēlāk varēju strādāt patstāvīgi. Noteikti iesaku iziet praksi kvalitātes daļā tiem studentiem, kuri savu profesionālo karjeru plāno saistīt ar pārtikas nozari un vēlas uzzināt un redzēt savām acīm, kā visa ražošanas procesa gaita notiek dzīvē. “Orkla Latvija” darbinieki jums sniegs atbildes uz visiem iespējamiem jautājumiem un palīdzēs apgūt nepieciešamās iemaņas. Ja iepriekš laboratorijas darbus uzskatīju par ļoti sarežģītiem, tad šeit es sapratu, ka visu var apgūt.  Galvenais ir mēģināt!

Liepājas Universitātes students par praksi Personāla daļā

“Ir patīkami veikt darba pienākumus lielos uzņēmumos kā “Orkla Latvija”, kur iekšējie procesi ir labi sakārtoti”

Darba devējam ir svarīgi, lai darbinieks būtu spējīgs kompetenti veikt dažādus darba pienākumus, un kā lai savādāk to iemācās, ja ne prakses laikā? Uzskatu, ka man kā studentam galvenais ir gūt pieredzi, lai vēlāk dabūtu labu darbu. “Orkla Latvija” ir strauji augošs uzņēmums, tāpēc iekšējie procesi šeit tiek pārvaldīti ļoti profesionāli. Praktizējot personāldaļā, es guvu vairākas atziņas par to, kā veiksmīgi darboties ar cilvēkresursiem, lai palīdzētu uzņēmumam un tā darbiniekiem attīstīties. Nezinu, kur nākotnē strādāšu, bet noteikti izmantošu gūto pieredzi, lai sasniegtu profesionālās karjeras mērķus. Galvenais ir darīt to, kas patīk un aizrauj, tad arī viss izdosies.

Ventspils Augstskolas studente par praksi Personāla daļā

“Darba ir daudz, bet viss tiek veikts ar smaidu”

Prakse “Orkla Latvija” Personāla daļā bija man kā jauns izaicinājums, jo iepriekš par to, ar ko nodarbojas Personāla daļā, biju tikai dzirdējusi. Iespēja būt praksē tieši šajā uzņēmuma daļā man ļāva izprast, cik ikdiena ir mainīga. Katra diena Personāla daļā ir citādāka, kas, protams, man iepatikās, jo ne mirkli nepietrūka darāmo darbu. Manos darba pienākumos ietilpa darba sludinājumu izvietošana, piedalīšanās intervijās, uz kurām nāca dažādi cilvēki, kurus bija interesanti uzklausīt, kā arī daudzi ar lietvedību saistīti darbi. Ikdienu praksē padarīja aizraujošāku darbinieki, kuri parūpējās par saldu ikdienu un mundru noskaņojumu, jo darbinieki bija ik dienu smaidīgi un pretimnākoši, atbildot uz visiem mani interesējošajiem jautājumiem, kas, protams, man liek šo prakses laiku atcerēties ar pozitīvām emocijām ik uz soļa. Darbu ir daudz, bet kolēģa smaids dod spēku tos paveikt!

Rīgas Stradiņa universitātes studente par praksi Inovāciju daļā

“Tas sniedz tādu gandarījumu, kad zini, ka tavs ieguldītais darbs palīdz uzņēmumam sasniegt mērķus”

Doties praksē mani mudināja pašas zinātkāre, nevis universitāte. Prakses iespēju noteikti iesaku izmantot visiem, kuri vēlas paplašināt savu redzesloku un saprast, kā procesi noris no “iekšienes”. Prakses vadītāja man ļoti uzticējās, deva iespēju būt patstāvīgai. Šāda attieksme radīja brīvības sajūtu darbā, vienlaikus izkopjot manī tādas profesionālās īpašības kā precizitāti un kompleksu problēmu risināšanu. Sajūta, ka tavs veiktais ieguldījums atvieglos darbu citiem darbiniekiem, sniedz neizmērojamu gandarījumu sajūtu. Esmu iedvesmota turpināt augt un attīstīties!

RISEBA studente par praksi Mārketinga daļā

“Ja gribi strādāt mārketingā, tad esi gatavs, ka kabinetā nepārtraukti cirkulēs radošās idejas!”

Lai gan studēju sabiedriskās attiecības, vēlējos savus spēkus izmēģināt mārketingā, lai labāk izprastu, ar ko nodarbojas citas nodaļas. Prakses laikā bija jāveic vairāki izaicinoši uzdevumi, kas noteikti paplašināja manu komforta zonu un ļāva augt profesionāli. Es vēlējos doties praksē, kur man tiks uzticēts daudz pienākumu, lai nav visu dienu vienkārši jānosēž. “Orkla Latvija” mārketinga daļas kabinetā darba netrūkst – šeit nepārtraukti lidinās radošas idejas, kuras vēlas tikt realizētas. Garlaicīgi nav ne mirkli, jo paralēli ir jāveic vairāki darbi. Straujais darba temps man iemācīja izvērtēt katra darba steidzamību un sakārtot tos pēc prioritātēm. Šī prasme man noteikti palīdzēs ne tikai profesionālajā karjerā, bet arī savā ikdienā. Papildus es sapratu, cik būtiski ir neierobežot savu ideju plūsmu. Atsaucīgās un draudzīgās mārketinga daļas meitenes man iemācīja, cik svarīgi ir uzdrīksties pasapņot un ļauties radošiem piedzīvojumiem!

LCC International University studente par praksi Komunikācijas un Sabiedrisko attiecību daļā

“Prakses laikā pa īstam sapratu, kas ir tas, ko es studēju”

Man bieži jautā, kur es strādāšu pēc diploma iegūšanas. Prakse “Orkla Latvija” komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaļā bija lieliska iespēja būt klāt visos procesos, kas saistīti ar uzņēmuma iekšējo un ārējo komunikāciju, tādējādi labāk izprotot manas izraudzītās profesijas specifiku. Es varēju piedzīvot, cik dažādi ir veicamie uzdevumi, kas prasa gan radošu pieeju, gan spēju ātri reaģēt uz negaidītām situācijām. Atklāju, ka šī profesija nebūt nav viegla, jo cilvēkam, kurš atbild par komunikāciju, ir jābūt labi informētam par teju visu, kas saistīts ar uzņēmumu. Viennozīmīgi bija interesanti redzēt aisberga neredzamo daļu jeb procesus, kas norisinās uzņēmumā, pirms tirgū tiek palaists jau pilnībā izstrādāts produkts vai pasākums. Ir neiespējami skaidri zināt, kur nākotnē strādāsi, bet prakse palīdz saprast, kādos virzienos meklēt darbu.

Latvijas Universitātes studente par praksi Personāla daļā

Būtiskākie motivatori darbiniekam šajā uzņēmumā ir atbilstošs atalgojums un darbs, kas patīk un sagādā gandarījumu. Prakses laikā guvu atziņu, ka vēl viens būtisks iedvesmotājs ir kolēģi, kuri ir atvērti, atsaucīgi, laipni, pretimnākoši, dāsni un smaidīgi. Mans ieguvums bija kolēģu smaids un uzticība manām spējām!
Novērtēju sniegto iespēju kopā ar apmeklēt Laimas Šokolādes muzeju, kā arī “Ādažu čipsi” un “Staburadze” ražotnes.

Rīgas Biznesa skolas students par praksi Mārketinga daļā

Ņemot vērā veiksmīgo iekļaušanos darbinieku sastāvā un pieredzi mārketinga aktivitāšu realizēšanā, mans lielākais ieguvums uzņēmuma "Orkla Latvija" mārketinga praksē bija priekšstata gūšana par to, kāda ir ražošanas uzņēmuma loma un prasības mārketinga projektos attiecībā uz aģentūrām un izplatītājiem.

Vidzemes Augstskolas studnete par praksi Mārketinga daļā

Prakses laikā uzzināju, kā strādā uzņēmums, kas ražotos produktus pārdod ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Darbs mārketinga daļā norit ļoti strauji, bet man bija iespēja šo procesu iepazīt līdz niansēm. Ļoti novērtēju, ka prakses vadītāja man uzticējās, deva dažādus atbildīgus darba uzdevumus, kas sniedza iespēju pašai praktiski darboties. Tādējādi varēju salīdzināt lekcijās uzzināto ar to, kā viss notiek reāli dzīvē. Sapratu, ka svarīga ir gan teorija, bet jo īpaši prakse, jo tajā var iegūt gan pieredzi, gan zināšanas, turklāt arī – kontaktus. Šajā uzņēmumā varēju paskatīties, kāds ir produktu dzīves cikls pirms nonākšanas veikalā un kāda ir tā dzīve jau veikala plauktos. Esmu nonākusi arī pie vairākām nozīmīgām atziņām, bet kā galveno varu minēt: „Vienmēr ir jādomā vismaz vairāki soļi uz priekšu!”