Vienota Orkla

Visa sākumā ir vērtības. Mēs esam skaidri definējuši trīs pamatvērtības, kuras ir neatņemama daļa no mūsu ikdienas, mēs tās cienām, ievērojam un iedzīvinām ikvienā darbā, kuru veicam.

Drosme. Tā ir uzdrīkstēšanās, novatorisms un apņemšanās sasniegt pasaules klases līmeni. Drosme ir mūsu galvenā vērtība, kad dodamies uz priekšu, uzņemamies izaicinājumus un nepieciešamos riskus. Drosmīgi cilvēki izvirza lielus mērķus un mīl uzvarēt.

Drosme ir nepieciešama spraigās diskusijās, grūtu lēmumu pieņemšanā un sava viedokļa aizstāvēšanā.

Uzticamība. Uzticami cilvēki ir profesionāli un prasmīgi. Tādi, uz kuriem var paļauties. Mums var uzticēties. Mēs turam solījumus. Mēs izpildām savus pienākumus pret patērētājiem, klientiem, īpašniekiem un sabiedrību.

Esam gatavi strādāt nenogurstoši un pārvarēt šķēršļus, tiklīdz tādi radušies. Mēs domājam un darbojamies ilgtermiņā, mums piemīt izturība un enerģija.

Iedvesma. Cilvēki, kurus vada iedvesma, darbojas aizrautīgi un alkst gūt panākumus. Viņiem ir raksturīga nebeidzama jaunrade.

Mēs iedvesmojam patērētājus, klientus un viens otru.

Vīzija un misija

Vīzija - Mēs uzlabojam jūsu ikdienu!

Misija - Uzlabot ikdienu ar veselīgākiem un baudāmākiem vietējo zīmolu produktiem.

Ko nozīmē mūsu misija?:

Uzlabošana nozīmē „mērķtiecīgas inovācijas”. Mēs pastāvīgi strādājam un ieviešam jauninājumus, lai nodrošinātu labākos produktus un risinājumus.

Ikdiena nozīmē, ka mēs rūpējamies par daudzu cilvēku ikdienu un esam to dzīves neatņemama sastāvdaļa. Mēs mīlam pirmdienas tikpat, cik svētdienas.

Vārda „veselīgāki” lietojums raksturo mūsu attieksmi par uztura, veselības un labsajūtas nodrošināšanu, kas atspoguļojas mūsu produktu kvalitātē. Mūsu produkti apvieno labāko garšu un augstāko uzturvērtību.

Vārds „baudāmāki” norāda, ka mūsu produkti pārsniedz pircēju gaidas ar inovāciju, izcilu garšu, īpaši atlasītām sastāvdaļām, dizainu, ērtu iepakojumu un pārdomātu drošību.

Vārds „vietējie” uzsver, ka mēs pazīstam, saprotam un novērtējam vietējos patērētājus. Mēs ar aizrautību veidojam vietējos zīmolus, un mēs esam tuvi cilvēkiem un kopienām.

Zīmoli ir mūsu uzņēmējdarbības pamats. Mēs tos veidojam, attīstām un pārvaldām. Mēs veidojam zīmolus, kurus mīl.