“Orkla Latvija” finanšu komandā satiekas dažādu jomu un līmeņu speciālisti. Izvēloties savu karjeru sākt vai turpināt finansēs, Tu vari attīstīties kādā no pārstāvētajiem virzieniem:

  • Finanšu analīze un plānošana, kas nodrošina uzņēmumam nozīmīgu finanšu analītiku un atskaišu veidošanu, cenu kalkulācijas, atbalsta sniegšana sadarbības pusēm piegādes ķēdē, pārdošanā un mārketingā, ekspertīzes nodrošināšana aprēķinos dažādos projektos un atbalsta sniegšana uzņēmuma vadībai finanšu analīzes jautājumos;
  • Grāmatvedība, kas organizē visu "Orkla Latvija" organizācijā ietilpstošo uzņēmumu finanšu grāmatvedību un nodokļu pārvaldi. Ikdienā rūpējas par savlaicīgu rēķinu apmaksu, un savlaicīgu finanšu atskaišu sagatavošanu;
  • IT, kas nodrošina visas struktūrvienības ar tām nepieciešamo programmu nodrošinājumu un citiem IT risinājumiem un ikdienā nodrošina arī datu uzskaites sistēmu lietotāju atbalstu;
  • Juridiskā daļa, kas sniedz atbalstu visos organizācijas juridiskajos jautājumos.

Finansēs savu karjeras startu Tu vari uzsākt kā grāmatvedības asistents, kontrolieris un attīstīt savu karjeru līdz Vecākā vai Galvenā grāmatveža amatam, Finanšu analītiķim un IT projektu vadītājam.

“Uzņēmums, kas nepārtraukti attīstās un pilnveido iekšējos procesus, ir lieliska vieta gan personības, gan karjeras izaugsmei – tas ir par mums, par Orkla Latvija!”

- Viktorija

 

“Orkla Latvija” grāmatvedības komandas darbs ir izzinošs, dinamisks un stabili enerģisks. Vienas dienas laikā var paspēt piedalīties gan konfekšu ražošanas jautājumu risināšanā, gan cepumu ražotnes būvniecībā, gan atbalstīt kādas kravas ienākšanu noliktavā, pieslēgties “Laimas” saldumu veikalu ikdienas atbalstam, gan arī izzināt kartupeļu audzēšanas nianses. Un tas viss tikai vienā dienā! Tieši tik plašs ir ikdienas darbu tvēriens katram “Orkla Latvija” grāmatvedim. Šo dinamisko procesu vadību pavada uzlādējoša saziņa ar kolēģiem pozitīvā gaisotnē. Uzņēmums, kurš nepārtraukti attīstās un pilnveido iekšējos procesus, ir lieliska vieta gan personības, gan karjeras izaugsmei – tas ir par mums, par “Orkla Latvija”!