Jautājumi un atbildes

Vai "Orkla Latvija" ir izaugsmes iespējas?

Tik lielā, uz attīstību vērstā un profesijām daudzveidīgā uzņēmumā kā "Orkla Latvija" ir izaugsmes iespējas. Mēs lepojamies ar vairākiem piemēriem, kad mūsu darbinieki ir izauguši uzņēmuma iekšienē.

Kādas īpašības savos darbiniekos un kandidātos "Orkla Latvija" vērtē visaugstāk?

Augsta līmeņa komunikācijas spējas, spēja sadarboties komandā, izlēmība, uzticamība, drosme, orientācija uz rezultātu, vēlme mācīties un iniciatīva – tās ir īpašības, ko vērtējam visaugstāk savos esošajos un potenciālajos darbiniekos.

Kā var pieteikties darbā "Orkla Latvija"?

Darbā var pieteikties, reģistrējoties "Orkla Latvijas" karjeras lapā un iesniedzot CV konkrētā vakancē, vai sūtot savu CV uz e-pasta adresi konkurss@orkla.lv

Vai tiek garantēta konfidencialitāte attiecībā uz iesūtīto CV?

Iesūtītie CV tiek izmantoti tikai personāla atlases ietvaros Orkla uzņēmumu grupas ietvaros.

Vai "Orkla Latvija" paziņo par personāla atlases rezultātiem?

Par konkursa rezultātiem vienmēr informējam visus kandidātus, kuri ir bijuši uz klātienes tikšanos.

Kā notiek darbinieku attīstība "Orkla Latvija"?

Darbinieku attīstība Orkla notiek gan darba vidē, sadarbībā ar tiešo vadītāju un kolēģiem, gan piesaistot ārējos apmācību sniedzējus. Orkla ir izveidojusi savu Orkla Academy Norvēģijā, kur tiek sniegtas apmācības un kursi, sākot no specializētām programmām (piemēram, Orkla Brand akadēmija) līdz pasaules līderības attīstības programmām. Uzņēmumā tiek organizētas arī dažāda veida iekšējās apmācības.

Kādas slodzes un līguma termiņus "Orkla Latvija" piedāvā: pilna slodze/ pusslodze/ darbs uz laiku/ pastāvīgs darbs?

Uzņēmumā ir pieejami dažāda veida nodarbinātības modeļi. Pārsvarā tiek piedāvāti pastāvīgi pilnas slodzes darbi. Ražošanas sezonas laikā piedāvājam arī pilnas slodzes darbus uz noteiktu laiku. Reizēm varam piedāvāt arī pusslodzes darbu.

Vai "Orkla Latvija" ir izstrādāta darbā ievadīšanas programma?

Katram jaunam darbiniekam tiek nodrošināta apmācība gan par veicamajiem darba pienākumiem, gan par uzņēmuma procedūrām un iekšējo kārtību. Pirmos mēnešus darbiniekam visu jauno palīdz apgūt tiešais vadītājs, mentors un Personāla daļas kolēģi.

Kā "Orkla Latvija" vērtē darbinieku sniegumu?

Organizējam ikgadējas un pusgada personāla attīstības pārrunas, kā arī tiešais vadītājs regulāri sniedz atgriezenisko saiti par darba rezultātiem.

Vai "Orkla Latvija" piedāvā veselības apdrošināšanas polisi?

Darbinieki, kuri nodarbināti uzņēmumā uz nenoteiktu laiku, pēc pārbaudes laika saņem veselības apdrošināšanas polisi.

Vai "Orkla Latvija" piedāvā vasaras darbu skolēniem?

Ir vasaras, kad šādu iespēju piedāvājam. Par vasaras darbu aicinām interesēties ne ātrāk kā maija sākumā, zvanot uz Personāla daļu.

Vai "Orkla Latvija" piedāvā prakses vietas?

Jā, visa gada garumā piedāvājam prakses vietas gan ražošanā, gan administrācijā. Vairāk priecājamies par praktikantiem, kuriem prakses laiks ir vismaz divi mēneši.

Kāds ir darba laiks "Orkla Latvija"?

Biroja darba laiks ir no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 darba dienās. Ražošanā darbs pārsvarā tiek organizēts divās maiņās pēc grafika: 1.maiņa no plkst. 06:30 līdz plkst.15:00; 2.maiņa no plkst. 14:45 līdz plkst.23:15.