Praktika

Orkla Eestis hinnatakse koostööd kutseõppeasutuste ja kõrgkoolidega väga kõrgelt. Seetõttu püüame aastaringselt pakkuda kasulikke kogemusi ja teadmisi toiduainetööstuse erinevates valdkondades. Ootame ettevõttesse kutse-  või kõrgharidust omandavaid õppureid alates teisest kursusest. Praktika kestusega kuni 6 kuud toimub meiepoolse juhendaja käe all.

Praktika käigus on sul võimalus rakendada ja arendada koolis omandatud teadmisi ja oskusi praktiliste töövõtete kaudu, tutvuda erialale iseloomulike ülesannete ja töökeskkonnaga, osaleda üksuse igapäevatöös ning lahendada erialaseid tööülesandeid. Praktika annab sulle esimese töökogemuse.

Praktika

Ootame järgmiste valdkondade praktikante:

 • tootmine ja tootmiskorraldus;
 • toidutehnoloogia ja tootearendus;
 • tootekvaliteet;
 • seadmete hooldus;
 • mehhatroonika;
 • pagari- ja kondiitritöö;
 • müügitöö assistent;
 • müügiedendaja, klienditeenindaja;
 • turundus;
 • personali- ja bürootöö.

Ootame järgmiste valdkondade praktikante:

 • tootmine ja tootmiskorraldus;
 • toidutehnoloogia ja tootearendus;
 • tootekvaliteet;
 • seadmete hooldus;
 • mehhatroonika;
 • pagari- ja kondiitritöö;
 • müügitöö assistent;
 • müügiedendaja, klienditeenindaja;
 • turundus;
 • personali- ja bürootöö.

Kandideerimiseks saada aadressile kandidaat@orkla.ee järgmised dokumendid:

 • avaldus, kus kajastuvad praktika teostamise periood ja pikkus;
 • CV;
 • kooli poolt seatud eesmärke kirjeldav praktikajuhend.

Avalduses palume selgitada, miks oled valinud praktika kohaks Orkla Eesti AS-i.

Taotluse esitamise tähtajad:

15. aprill (kui praktika algus jääb vahemikku mai – august)
15. august (kui praktika jääb vahemikku september – detsember)
15. detsember (kui praktika jääb vahemikku jaanuar – aprill)

Kui taotluse esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev tööpäev. Sobivaks osutunud kandidaadid saavad kutse praktikaintervjuule. Praktikale pääsemise teeme teatavaks hiljemalt kandideerimistähtaja kuu viimasel kuupäeval.