Production Planner

Ski, NO

Orkla Home & Personal Care utvikler, produserer og markedsfører ledende merkevarer innen vaskemidler, hygiene- og kosmetikkprodukter til dagligvare-sektoren, faghandel, apotek og til profesjonelle kunder. Selskapet har ca 550 ansatte og en omsetning på ca 3,2 milliarder NOK. Orkla HPCs «Supply Chain» består i dag av 7 fabrikker. I tillegg benyttes 3. parts produsenter der dette er hensiktsmessig. For å sikre en konkurransedyktig verdikjede jobbes det systematisk i våre fabrikker for å oppnå «World Class» nivå innen HMS og produksjon.

 

Er du en som ønsker å bidra til effektivitet i alle ledd gjennom verdikjeden, ved å koordinere vareflyten gjennom fabrikken og ut til kundene, i et FMCG-markedet i stadig endring?

 

Production Planner søkes til vår avdeling i Ski

Orkla Home & Personal Care (OHPC) søker en analytisk, systematisk, og proaktiv Production Planner som ønsker å være en del av vår avdeling i Ski. I OHPC driver vi hele verdikjeden vår selv, og vi søker derfor deg som ønsker å bidra til effektivitet i alle ledd gjennom verdikjeden ved å koordinere vareflyten gjennom fabrikken og ut til kundene. FMCG-markedet er i stadig endring, og vi ønsker å ligge i forkant av det som skjer for å kunne forsikre oss om å bli det vi ønsker – nordens ledende leverandør av vaskemidler og produkter til personlig pleie. 

 

Hos oss foregår produksjonen i to steg – prosess og pakking. Vi er avhengig av å levere produktene våre til kundene våre til rett tid og med rett kvalitet, på den mest kostnadseffektive måten. Din rolle innebærer å planlegge, styre, og følge opp vareflyt gjennom fabrikken, ved å fokusere på både langsiktig og kortsiktig produksjonsplanlegging, samt ved å ha tett oppfølging av underleverandører og innsatsfaktorer med kort levetid.

 

 

Arbeidsoppgaver inkluderer:

 • Planlegge, styre, og optimalisere produksjonen av egen produkt- og leverandørportefølje til alle relevante markeder og lagersteder
 • Sørge for at man følger den mest optimale produksjonsstrategien for å kunne håndtere usikkerhet i verdikjeden, f.eks. uventet nedetid i produksjon, forsinkelser i transport, m.m.
 • Periodisk gjennomføring av oppfølgingsmøter med Produksjon for å diskutere relevante temaer relatert til effektivitet, kostnader, kvalitet, HMS, og service
 • Følge opp avvik mot leveransekrav og leveringsutfordringer, og proaktivt kommunisere disse for å oppnå permanent rettelse av ubalanse i forsyningssituasjonen
 • Aktivt delta i relevante S&OP-møter og prosjekt- og innovasjonsmøter, og ta opp eller belyse aktuelle problemstillinger eller muligheter
 • Søke og benytte beste praksis innenfor eget fagområde, f.eks. forsyningsstrategier, systembruk, og datauthenting
 • Tett samarbeid med alle relevante parter i verdikjeden – bidra til en kommunikasjon og utførelse som inngir tillit, og bidrar til et godt og åpent samarbeidsklima
 • Kontere relevante fakturaer og kostnader – følge opp avvik fra pris, betingelser, eller andre kontratuelle forhold med våre leverandører
 • Systematisk overvåke og oppdatere all relevant stamdata

 

 

Production Planner vil du være ansvarlig for å:

 • Levere produksjonsplan for fabrikken på Flisa, og eventuelt plan for produksjon av prepakk ved OHPC sitt lager i Ski – inkludert avrop av tilhørende innsatsmaterialer
 • Bidra i prosessen rundt produksjon av prepakk, og hovedbindeledd til kommersiell side
 • Sikre a produksjonen til enhver tid møter gjeldende krav til servicegrad, effektivitet, lagernivårer, samt andre relevante krav og målekriterier
 • Forsikre at man til enhver tid følger den produksjonsstrategien som er mest relevant og effektiv
 • Overvåke, analysere, og informere om problemer eller muligheter i forsyningskjeden
 • Proaktivt iverksettte tiltak for å sikre/forbedre servicegrad, lagernivåer, ledetid og kostnader, og kommunisere effektivt rundt dette
 • Følge opp leverandører i forhold til gjeldende kriterier og avtaler
 • Påse at relevante stamdata er oppdaterte og korrekte
 • Kontinuerlig jobbe for en mer effektiv vareforsyning i alle ledd gjennom hele verdikjeden

 

 

Hva forventer vi av deg?

 • Du har en Bacherlorgrad eller mer innen Teknologi/ Sivilingeniør, Økonomi, Ledelse, Supply Chain, e.l.
 • At du har generelt gode IT-kunnskapet, med meget god beherskelse av MS Office. Erfaring fra ERP-systemer, SAP, SO99 eller Power BI er en fordel.
 • Gjerne relevant erfaring fra tilsvarende rolle innenfor Supply Chain, FMCG, eller daglivare.
 • At du behersker godt norsk/svensk/dansk som arbeidsspråk, og gode engelskkunnskaper

 

 

Hva ønsker vi av deg?

 • Du har sterk analytisk evne med evnen til å raskt forstå kjernen i et problem
 • Er ansvarsbevisst, selvgående, og handlingsrorientert
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner som inngir tillit til resultat
 • Er en pådriver for kontinuerlig forbedring i et miljø som er i stadig endring
 • Nysgjerrig og mulighetssøkende
 • Du kan identifisere deg med og etterleve våre kjerneverdier: Troverdig, Modig, og Inspirerende.

 

 

Hva kan du forvente av oss?

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et sterkt og erfarent fagmiljø med fokus på kompetanseutvikling og erfaringsutveksling
 • Kompetente merarbeidere som ønsker å spille hverandre gode
 • Gode utviklingsmuligheter internt i Orkla
 • Konkurransedyktig lønn, og gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

.