Share this Job

Salgs- og Markessjef

Arne B. Corneliusen AS er en attraktiv arbeidsplass innen norsk næringsmiddelindustri, med hovedfokus på kjøtt- og fiskeindustri. ABC er en seriøs arbeidsgiver med ordnede forhold og godt miljø. ABC er en del av Orkla som bl.a. har gode utviklingsmuligheter og personalordninger.

Vi søker en Salgs- og Markedssjef til vår Markedsavdeling, som består av 11 personer.

Salgs- og Markedssjefen vil ha resultatansvar ihht gjeldende strategiplaner – omsetning og dekningsbidrag og delta i ledergruppen. Vedkommende vil ha medansvar for utvikling av selskapet ABC, og skal utvikle Markedsavdelingen og personer innunder denne

Salgs- og Markedssjefen vil ha kostnadsansvar for Markedsavdelingen

 

AVDELING/ARBEIDSSTED

Markedsavdelingen hos ABC

 

KVALIFIKASJONER

Gode lederegenskaper, evne til å motivere, inspirere og få personer med seg

Gode samarbeidsevner, kan jobbe i team og evner å delegere oppgaver

Kunnskap og erfaring med næringsmidler og kjennskap til matindustrien

Relasjonsbygger

Analytisk og strukturert

Selgende og kommersiell

 

UTDANNING

Relevant utdannelse, minimum bachelor, innenfor økonomi, markedsføring, ledelse, matteknologi. Annen matfaglig bakgrunn er også relevant. Erfaring kan kompensere for formell utdannelse.

 

LEDERERFARING

Kandidaten må ha ledererfaring, og erfaring innenfor salg/ markedsføring. Kjennskap til/ erfaring fra kjøtt-/ fiskeindustri er en fordel. Erfaring fra matproduksjon er fordel.

Kandidaten må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Generelt god it-kompetanse. God kompetanse innen Office-pakken. Salgs- og markedssjef utvikler egne presentasjoner og bruker mye regneark i tender-prosesser.

 

OM STILLINGEN

Viktigste arbeidsområder

Lede og utvikle markedsavdelingen og personer i avdelingen. Sørge for godt samspill og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver.

Organisere salgsmøter, messereiser, kurs osv

Ansvalig for anbud

Ansvarlig for prisjusteringer mot kunde

Kam mot nøkkelkunder

Lede innovasjonsprosesser og lanseringer ved hjelp av produktsjefer og innovasjonsstyret

Bidra i strategiplanlegging for ABC, og gjennomføre / implementere strategiske planer i markedsavdelingen

 

 

Primære arbeidsoppgaver

Lede markedsavdeling og lede/ støtte/ veilede de 10 personer i denne, inkl koordinere og gjennomføre felles arrangementer (salgsmøter osv)

Anbudsjobbing

Leverandørkontakt, besøke leverandører og møte med leverandører hos ABC

Kundekontakt (møter med Key Accounts, bransjetreff, sambesøk med selgere)

Andre oppgaver inkl ledergruppeoppgaver, innovasjon, ulike markedsføringstiltak, prisjusteringer, ad hoc oppgaver

 

 

Det antas ca 40 reisedager i året: Leverandørbesøk, salgsmøter, kundebesøk, bransjetreff, messer

 

Salgs og Markedssjefen rapporterer til Administrerende Direktør og deltar i ledergruppe med Driftsjef, Økonomisjef og Administrerende Direktør

 

Interne relasjoner (viktigste interne kunder og medarbeidere)

 Personalansvar for:

1 Markedskoordinator

6 produktsjefer/selgere

3 selgere/ fagkonsulenter

 

Eksterne relasjoner (ekstern kunder og andre forretningsforbindelser)

KAM/ koordinator for store kunder: Nortura, Asko, Insula m fl

Kontakt med bransjeinstitusjoner, for eksempel Norsk Kjøtthandel og KLF

Kontakt med leverandører på kommersielt plan, i forbindelse med utvikling av deres produkter på det Norske markedet

 

ØNSKET TILTREDELSE

Snarest

 

#LI-DNI

 

 

 

 

 

Hva kan Orkla tilby deg?
Orkla er et unikt merkevareselskap med et sterkt fotavtrykk i Norden. Vi vokser også stadig i Europa, India og utover. I Orkla får man jobbe med sterke lokale merkevarer i et voksende internasjonalt konsern, noe som gir våre ansatte muligheten til å virkelig gjøre en forskjell og se resultatet av deres arbeid. På Orkla tenker vi globalt, men vi er også opptatt av å utvikle lokale løsninger som imøtekommer kundens behov, og samtidig gi våre egne ansatte muligheten til å gjøre en forskjell.

Slik søker du:
Vennligst klikk på lenken og følg trinnene for å opprette en profil, og søke på denne stillingen.
Eks: For stillinger som krever transkripsjoner og referansebrev, vennligst merk dette her.

Vi aksepterer ikke søknader via e-post.

For spørsmål angående denne stillingen, vennligst kontakt  Roar Furuhaug E.mail: roar.furuhaug@abcorneliussen.no

#LI-DNI