Loading...
Share this Job

IT-koordinator PRG

Oslo, NO, 0277

Pierre Robert Group is 100 % owned by Orkla ASA, and is the leading underwear brand in Norway. We design and manufacture underwear and basics for the Norwegian, Swedish and Finnish online markets and grocery channels. Sustainability is a key issue for Pierre Robert Group, and we aim to be the Nordic favourite for sustainable basics. Pierre Robert Group owns the Pierre Robert, La Mote, Norlyn, Black Horse brands.

 

 

Ønsker du å være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å fornye og videreutvikle Pierre Robert Groups IT-plattform?

 

Pierre Robert Group (PRG) søker en IT-koordinator med sterk systemforståelse og kommersiell legning. Du trives med å jobbe i grensesnittet mellom IT og forretning og brenner for å bruke teknologi og systemer til å forenkle og forbedre arbeidsprosesser. Stillingen har en bred kontaktflate mot øvrige avdelinger i selskapet samt det sentrale IT-miljøet i Orkla. Stillingen vil rapportere til IT-sjef.


IT-koordinator er PRGs bindeledd mot IT-leverandører og vår driftspartner Orkla IT. Rollen har det daglige ansvaret og eierskapet til systemvedlikehold, administrasjon og drift av PRGs systemportefølje og infrastruktur. 
PRG har startet det omfattende arbeidet med å fornye sin IT-plattform, og jobber aktivt med flere store IT-prosjekter, blant annet nytt ERP-system og nytt CRM-system for ytre salgsapparat. Det pågår også et arbeid med å fornye vår BI og analytics-løsning. 


PRG har en spennende kundeportefølje med salg gjennom landets dagligvarebutikker, nettforhandlere, samt en egen nettbutikk med salg direkte til forbruker. Din oppgave er å bidra til gode IT-løsninger gjennom hele verdikjeden. 

 

Ansvarsområder og oppgaver

 • Være bindeledd mellom IT, forretning, IT-leverandører og driftspartner Orkla IT
 • Identifisere og gjennomføre forbedrings- og effektiviseringsprosjekter
 • Prosjektledelse og prosjektdeltakelse i IT-relaterte prosjekter
 • Aktiv deltaker i videreutvikling og implementering av PRGs IT governance-modell 
 • IT-rapportering og analyse
 • Bidra til økt IT-kompetanse internt blant kolleger
 • Gjennom samarbeid med Orkla IT: Ansvarlig for tilfredsstillende driftssikkerhet, inkl. installasjon, drift og vedlikehold av infrastruktur og nettverk 
 • Systemansvarlig for enkelte IT-systemer og generell forvaltning av IT-systemporteføljen
 • Utarbeide system- og prosessoversikt
 • Planlegge oppgraderinger av systemer og utskifting av maskinvare, bl.a. ansvar for innkjøp av PC-er
 • Forvaltning av lisenser
 • Følge opp informasjonssikkerhet og backup

 

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en dyktig medarbeider som kjenner seg igjen i følgende:
 • Løsningsorientert og har god forståelse for sammenhengen mellom IT/teknologi og det kommersielle/forretningsmessige
 • Proaktiv og selvgående, tar initiativ
 • Nøyaktig og strukturert 
 • Lagspiller og relasjonsbygger med god evne til å kommunisere på tvers av organisasjonen
 • Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Nysgjerrig, liker å lære samt lærer raskt

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Faglig utdannelse innen IT, eksempelvis rundt informasjonssystemer, er et krav. Du har gjerne en Master of Science/sivilingeniør eller Ind.øk-utdannelse, men en bachelor med relevant arbeidsliverfaring vil også være aktuelt.
 • Fordelaktig med erfaring med ERP-systemer, gjerne Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations
 • Generelt god forståelse av IT-systemer 
 • God kjennskap til relevante IT-verktøy (inkl. Excel, PowerPoint)
 • Prosjekterfaring, gjerne som prosjektleder
 • Nyutdannede oppfordres til å søke

 

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et selskap med høy aktivitet og store ambisjoner for fremtiden
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø 

 

Orkla er et globalt selskap forankret i lokal kultur. Vi har mange merker, både unge og gamle, som du kanskje har hørt om før. Grandiosa, Klar, Naturli, Nidar, Maxim og Pierre Robert er bare noen av dem, og uansett hvilken avdeling eller område du jobber i, føler alle engasjementet til merkevarene våre. Vårt nye hovedkontor på Skøyen i Oslo, sto ferdig i 2018 og er et av de mest bærekraftige kontorene i verden. Her har vi fasiliteter som restaurant og kafé, treningsstudio, ansattbutikk, kantine og et åpent arbeidsmiljø.


Ved spørsmål, ta kontakt med IT-sjef Hai-Minh Tran på tlf: 958 67 582.


Søk her innen 31. januar
 


What can Orkla offer you?
Orkla is a unique consumer goods company with a strong footprint in the Nordics but also continually growing within Europe, India and beyond. The ability to work with strong local brands combined with the backdrop of a growing international company, gives our employees the opportunity to really make a difference and see the impact of their work. At Orkla, we think globally but also believe in developing local solutions that cater to the needs of our customers and at the same time, empower our own employees to make a difference.

How to apply:
Please click on the link and follow the steps to creating a profile in order to apply for this position.
Ex: For positions requiring transcripts and reference letters, please note this here.
We do not accept applications via email.