Loading...
Share this Job

Kvalitetskoordinator

Hvam, NO, 2013

BAKO AS - en del av Idun Industri AS (Orkla Food Ingredients).

 

BAKO  er heleid datterselskap av Idun Industri. BAKO  tilbyr et komplett sortiment og innovative løsninger innenfor pynt, utstyr, iskremtilbehør, emballasje og vask, tørk og hygiene til bakeri,- KBS- og storhusholdningsbransjen.
I tillegg til et bredt standardsortiment tilbyr vi også kundespesifikk emballasje med eget trykk og tilpasninger.

 

BAKO AS har i dag en sentral beliggenhet på Hvam på Skjetten, midt mellom Oslo og Gardermoen. Moderne lagerbygg og effektiv samdistribusjon med Idun Industri, gjør det mulig å tilby gode logistikkløsninger for våre kunder. Vi leverer også deler av vårt sortiment gjennom storhusholdningsgrossistene som er representert over hele landet


 

KVALITETSKOORDINATOR BAKO AS (Skjetten)

 

BAKO AS (Idun) søker etter en dyktig og engasjert Kvalitetskoordinator.
Arbeidsområde vil være å sikre oppfyllelse av regelverk og standarder innen mattrygghet og kvalitet, med hovedtyngde på dokumentasjon. Stillingen inngår også i Idun Industri AS sitt kvalitetsteam. Man kan bli tillagt en stedfortrederrolle på Idun’ mikrobiologiske laboratorium. 
Gjennom å arbeide med mattrygghet får man en sentral og operativ rolle i firmaets daglige drift. 

 

Hovedoppgaver

 • Kvalitets- og mattrygghetsarbeid for salgs- og kategoriselskapet BAKO, herunder beredskapsledelse, Ledelsens gjennomgang, HACCP-teamledelse samt støtte ift utvikling og videreutvikling av nødvendig dokumentasjon, prosedyrer, instrukser etc, administrasjon av dokumentstyringssystem mm
 • Arbeide med, og delta i videreutvikling av vårt implementerte «Product Information Management system». Dette benyttes til å innhente nødvendig dokumentasjon fra leverandører og fra et mattrygghets-, lovlighets- og kvalitetsperspektiv godkjenne produkter som BAKO kjøper inn i henhold til denne dokumentasjonen. Se til at spesifikasjoner for produktene som utarbeides i systemet blir korrekte
 • Ansvarlig for å følge med på, og implementere relevant regelverk innen mattrygghet for matkontaktmaterialer/primæremballasje og spiselige artikler som BAKO har i sitt sortiment
 • Godkjenning av fortrykket materiell (etiketter o.a. salgsemballasje), for BAKOs produkter
 • Oppdatere og utarbeide intern- og kundespesifikk kvalitetsdokumentasjon
 • Avholde årlig internt kurs for ansatte: «Hygiene-, HACCP- og allergenkurs»
 • Delta på internrevisjoner hos BAKO, i henhold til BRC Food og BRC Storage & Distribution
 • Delta i oppfølging av leverandører og kunder
 • Sikre etterlevelse etter Orkla Food Safety Standard (basert på BRC) innen ansvarsområdet
 • Være lokal HMS koordinator

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen matvitenskap eller tilsvarende
 • 3 - 5 års arbeidserfaring, fortrinnsvis fra næringsmiddelindustri/produksjonsbedrift
 • Opplæring innen HACCP og erfaring med arbeid fra HACCP-team
 • Erfaring og opplæring innen matkontaktmaterialer/primæremballasje 
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode kommunikasjonsegenskaper ift alle nivåer i organisasjonen

 

Personlige egenskaper

 • Modig – du inngår ikke kompromisser når det gjelder mattrygghet og kvalitet. Du tør å si ifra
 • Til å stole på – du er strukturert, selvgående og ansvarsfull
 • Inspirerende – du er positiv og løsningsorientert og bidrar til å skape engasjement hos andre

 

Vi tilbyr:
Spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et selskap med mange muligheter. En rolle du selv kan være med på å utvikle. Attraktive, spennende leverandører og produsenter, samt kunder. Noen reisedøgn i året, i inn og utland må påberegnes. Konkurransedyktige betingelser.


For spørsmål angående denne stillingen, vennligst kontakt Daglig leder Svein Vestreng via epost: svein.vestreng@bako.no eller Kvalitetssjef i Idun, Hege Torgrimsen via telefon +4792085381, eller via epost: hege.torgrimsen@idun.no.

 

Søknadsfrist: 28 april 2020
Tiltredelse etter avtale.

 

Orkla - A Home to Grow 
Orkla er et unikt merkevareselskap med et sterkt fotavtrykk i Norden, og Europa. I Orkla får man jobbe med sterke lokale merkevarer i et voksende internasjonalt konsern, noe som gir våre ansatte muligheten til å virkelig gjøre en forskjell og se resultatet av deres arbeid. I Orkla tenker vi globalt, samtidig som vi er opptatt av å utvikle lokale løsninger som imøtekommer kundens og forbrukers behov. 
 
Slik søker du: 
Vennligst klikk på lenken og følg trinnene for å opprette en profil og søke på stillingen.