Orkla nabízí prostředí, které usiluje o to mít v týmu inovačních procesů orientovaných na spotřebitele ty nejlepší odborníky. Neustále usilujeme o vytváření nových konceptů a produktů, které předčí stávající nabídku, včetně nabídky naší konkurence.

Zároveň je také součástí naší kulturu budovat značky lokálně a snažíme se co nejlépe porozumět místním spotřebitelům a zákazníkům. Tyto cenné poznatky poté využíváme v rámci inovací tak, abychom co nejlépe vytvářeli hodnoty a uspokojovali potřeby našich zákazníků, což nám poté umožňuje efektivnější komunikaci při budování věrnosti značce při nákupech. 

V rámci oddělení Marketing a řízení značky nabízíme inovativní, náročné a pozitivní pracovní prostředí plné zábavy, kde je možné rozvíjet své odborné znalosti a budovat kariéru. Marketingové dovednosti jsou rozvíjeny pomocí vnitrofiremních školení a dalšího rozsáhlého vzdělávání ve vlastní akademii Řízení značky v Orkle (Akademie řízení značky Orkla), kde se naučíte vše o řízení značky a o inovacích od začátku do konce. Naším cílem je rozvíjet úspěšné zaměstnance, kteří by v budoucnu mohli zastávat manažerské pozice ve firmě i mimo ni v rámci skupiny Orkla Group. 

Mezi časté pracovní příležitosti v rámci oddělení Marketing a řízení značky patří tradiční role Řízení značky (Brand Management), kdy pracujete s jednou nebo více značkami v rámci specifického portfolia. Dále pak obsazujeme pozice týkající se vývoje produktů, hledáme odborníky v oblasti digitálního marketingu, či odborníky na sociální média a specialisty na inovace. 

Aktuální seznam pracovních příležitostí v oddělení Marketingu a řízení značky je uveden níže. 

Přečtěte si o zkušenostech Karolíny nebo se podívejte na Příběhy našich lidí , abyste se dozvěděli více o různých rolích, které můžete v oddělení Marketing a řízení značky ve společnosti Orkla zastávat.

Prohlížet pracovní místa v této kategorii