Orkla jest dumna z posiadania całego łańcucha wartości, obejmującego proces od tworzenia idei produktu do momentu, gdy gotowy produkt trafia do klienta. Używamy surowców produkowanych w sposób zrównoważony oraz aktywnie wdrażamy projekty usprawniające tenże łańcuch wartości. Czy wiesz na przykład, że kakao, które kupujemy do produkcji czekolady Nidar, jest w 100% potwierdzone certyfikatem UTZ (czyli pochodzi ze zrównoważonego rolnictwa). 

Nasi Kupcy, współpracując bezpośrednio z dostawcami, każdego dnia pomagają nam osiągać strategiczne cele. Surowce po przyjeździe do fabryk trafiają do rąk naszych pracowników, którzy odpowiadają za zapewnienie milionom konsumentów na całym świecie wysokiej jakości produktów, której oczekują i na którą zasługują. Mamy również oddzielne zespoły prowadzące ważne projekty usprawniające proces. Zespoły te zajmują się ciągłym poszukiwaniem synergii i nowych, sprawniejszych sposobów codziennej pracy.   

Jeżeli chcesz pracować w obszarze łańcucha dostaw, możesz obrać wiele różnych ścieżek kariery. W środowisku produkcji oferujemy stanowiska na każdym poziomie – od osób początkujących po kierownictwo wyższego szczebla – w naszych fabrykach w całej Europie. Ponadto mamy wiele ciekawych specjalizacji w zakresie Ochrony Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa pracy, w zakresie Zapewniania Jakości, Zakupów, Logistyki, Technologii, Technologii Maszyn, Automatyki i wielu innych. Z uwagi na szeroki zakres dostępnych wakatów mile widziane są różne rodzaje wykształcenia i doświadczenia w zależności od preferowanego stanowiska. 

W Norwegii, w obszarze Orkla Foods, oferujemy program stażowy w obszarze produkcji, który trwa trzy lata i odbywa się na trzech różnych stanowiskach oraz w trzech różnych lokalizacjach. Program skupia się na szkoleniu i doskonaleniu liderów produkcji i jest fantastyczną szansą dla świeżo upieczonych absolwentów, którzy planują karierę w łańcuchu dostaw i produkcji. 

Zapoznaj się z Historiami naszych pracowników, aby dowiedzieć się więcej o pracy w obszarze Łańcucha Dostaw i Produkcji.

Przeglądaj oferty pracy z tej kategorii

Orkla is proud to own its whole value chain, spanning the process from initial generation of a product idea to the time the finished product reaches the consumer. We are committed to using raw materials that are sustainably produced, and we focus actively on value-chain improvement projects. Did you know, for instance, that all the cocoa we purchase to make Nidar chocolate is 100% UTZ-certified (which means sustainably farmed)?

Our purchasers work directly with suppliers, helping every day to ensure that we achieve our strategic goals. When the raw materials reach our factories, our employees there are the ones responsible for ensuring that millions of consumers receive the quality products that they expect and deserve.