Studenter och internship

Orkla förstår det värde som studenter tillför vår verksamhet med sin energi, nya idéer och olika erfarenheter. Det finns flera sätt att lära känna Orkla innan man utexamineras och startar sin karriär. Man kan exempelvis söka samarbete med våra fackkunniga inom det område masteruppsatsen behandlar eller arbeta som sk intern under sommaren eller som del av studierna. Det finns väldigt många olika möjligheter i Orkla.

Internships i Orkla

Orkla Summer Academy började 2017 som ett marknadsföringsinriktat program, eftersom vi regelbundet rekryterat nyutexaminerade kandidater till marknadsföringstjänster. Men redan efter det första programmets succé utvidgade vi det till områden som ekonomi, HR, M&A, IT, HMS, produktion och logistik. Numera rekryterar vi över 20 studenter till vårt sommarprogram i Norge och samarbetar dessutom året runt med handelshögskolor i olika länder.

Vi valde namnet "Orkla Summer Academy" därför att det både ger en association till sommarläger och till reell utbildning i en intellektuell företagsmiljö. Vi ville att programmet skulle vara roligt för deltagarna och samtidigt  producera resultat av hög kvalitet som kan användas i den dagliga verksamheten. 

Orkla som företag är välkänt för sina interna utbildningar, t.ex. Brand Manager Academy och Production Academy. Det är därför viktigt att vara konsekvent med det vi erbjuder. Internships är också viktiga för Orkla därför att vi tycker att vi har ett samhällsansvar när det gäller att erbjuda studenter värdefull arbetserfarenhet och för att det ger oss tillgång till nya idéer, insikter och koncept som vi annars aldrig skulle ha fått. Vi använder också internships för att motivera våra egna ledare att sträcka sig längre och som pipeline för framtida Orkla-medarbetare. Internships utgör en viktig del av vår långsiktiga talangstrategi som vi kommer att erbjuda fler av under kommande år.

Masteruppsats

Många studenter har skrivit sin masteruppsats i samarbete med oss. Vi rekommenderar studenter att ta kontakt med HR centralt och lämna information om ämne, vilket område i Orkla man har lust att samarbeta med och vilken tidsplan man har för arbetet. Om man redan vet vilken person man vill arbeta med, ta kontakt med vederbörande direkt. Eftersom vi får ett stort antal förfrågningar, är det inte alltid vi kan svara och vi råder dig därför att ansöka om internship som det första steget in i Orkla. Det är många studenter som skriver sin uppsats efter att de har avslutat sin praktiktid hos Orkla. 

Vill du ansöka? Kontakta en avdelning direkt eller skicka en allmän förfrågan till: careers@orkla.com

Träffa våra studenter och praktikanter

Läs våra medarbetares berättelser om deras första arbetsår i Orkla.

Karoline Bjørnstajordet

Det bästa med att arbeta i Orkla är att du får möjligheten att arbeta i ett stort företag som samtidigt är lokalt beläget. Det ger många unika möjligheter till utveckling inom företaget och du får delta i större beslut."

Läs mer om Karolines erfarenheter här

 

 

Nichole Ballou

"Det jag gillade bäst med att vara trainee var möjligheten att få arbeta med roliga och spännande projekt. Jag förstod snabbt att de projekt jag arbetade med var viktiga och att det handlade om reella frågor i företaget. Det var väldigt motiverande."

Läs mer om Nicholes erfarenheter här

 

 

Fredrik Angelvik

"Det bästa med att delta i Orklas internship-program är att man får tillfälle att arbeta med reella problemställningar i Orkla. Dessutom får man arbeta med otroligt talangfulla och engagerade kolleger."

Läs mer om Fredriks erfarenheter här