Jak aplikować ?

W Orkli istnieje wiele ścieżek kariery, a proces rekrutacyjny różni się w zależności od oferowanej pozycji. Jednak większość kandydatów przechodzi przez takie same etapy. Poniżej chcielibyśmy opisać ten proces bardziej szczegółowo. 
 

1. Aplikacja 
Prosimy, aby każdy kandydat ubiegający się o pracę w grupie Orkla korzystał z naszego elektronicznego formularza zgłoszeniowego i przesyłał swoje CV, certyfikaty i referencje, jeśli takie istnieją.

Zachęcamy również do uważnego przeglądanie naszych stron kariery, na których publikowane są wszystkie oferty pracy.  


2. Odpowiedz na złożoną aplikację  
Bardzo ważne jest dla nas, aby dokonać dokładnej oceny każdej otrzymanej aplikacji. W związku z tym czas po jakim otrzymasz informacje czy zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną jest zależny od przebiegu procesu. Jednocześnie kładziemy duży nacisk na to, aby proces rekrutacyjny był jak najszybszy i aby kandydaci nie musieli zbyt długo czekać na odpowiedź. Kiedy rekrutujemy osoby z niewielkim doświadczeniem, jeszcze przed pierwszym spotkaniem rekrutacyjnym, możemy użyć testów jako weryfikacji umiejętności.


3. Pierwsza spotkanie rekrutacyjne  
Jeżeli uznamy, że jesteś interesującym kandydatem z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami, zaprosimy Cię na pierwsze spotkanie rekrutacyjne. Podczas tego spotkania poznamy się lepiej – ty będziesz miał okazję, aby poznać szerzej naszą firmę, a my będziemy mogli rozpoznać twoje doświadczenie, umiejętności i ambicje. W niektórych procesach rekrutacyjnych, pierwsze spotkanie może zostać zastąpione całodniowym procesem rekrutacyjnym podczas którego możesz zostać poproszony o wykonanie zadania właściwego dla pozycji, na którą aplikujesz.  

4. Testy i zadania do przygotowania w domu  
Pomiędzy pierwszym a kolejnym spotkaniem rekrutacyjnym niekiedy prosimy naszych kandydatów o uzupełnienie testów lub wykonanie zadań. Ma to na celu określenie najlepszego możliwego dopasowania między określonymi wymaganiami i opisem stanowiska, a umiejętnościami, wiedzą i kompetencjami kandydata.  


5.Kolejne spotkania rekrutacyjne  
Celem kolejnych spotkań rekrutacyjnych jest dogłębna ocena osobowości, kwalifikacji, kompetencji i umiejętności kandydata. Jeżeli zostałeś poproszony o przygotowanie zadania lub uzupełniałeś testy, będzie to okazja do ich przedstawienia, przenalizowania i przekazania informacji zwrotnej. 


6. Referencje  
Po spotkaniach rekrutacyjnych dokonujemy weryfikacji przestawionych referencji.  


7. Wybór 
Po tym procesie wybranemu kandydatowi przedstawiamy ofertę pracy. 

 
Skontaktuj się z nami jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące procesu rekrutacji. Powodzenia!