O-Life

Hva skiller vårt program fra andres?
En regel vi opprettet for enhver leder som ønsker å ta inn interns var at de aldri kan ha bare en. Internsene må være minst to per avdeling der en stor del av deres arbeid er gruppebasert som tilrettelegger for diskusjon og samarbeid. Vi tror på kontinuerlig tilbakemelding, og oppfordrer dem til å diskutere og jobbe med andre interns, ha virkelige forretningsprosjekter og få eksponering for andre ansatte i organisasjonen. Vi streber etter å gi dem et innblikk i livet i Orkla og gir en konkret måte for dem å anvende teorien de har lært i praksis. 

Hvordan søker jeg? 
Vi rekrutter våre sommerinterns på høsten og forventer at internsene skal jobbe den påfølgende sommeren fra juni til august på heltid. Vi følger en lignende søknadsprosess til vår standardrekruttering og inviterer en gruppe kandidater til en Assement Day hvor vi tar vår endelige beslutning. 

Rekrutteringsprosessen for O-Life Summer Internship 2021 starter i slutten av august 2020. Følg med på våre karrieresider for å se når stillingsannonser blir lagt ut!