#Ahometogrow

I Orkla lär du dig hela tiden; genom olika märken, erfarenheter, människor, marknader och  värdekedjan, samt genom utveckling och nya tankesätt. Vår målsättning är att ge  våra medarbetare möjligheter att utvecklas och att använda deras kompetens för att göra skillnad - för Orkla och för världen. 

Vi ska erbjuda våra anställda en dynamisk miljö där de omges av trovärdiga och pålitliga märken och otaliga möjligheter att utvecklas och växa. Det finns många företag i den här sektorn, men nedan finner du några av skälen till att Orkla erbjuder en unik energiskapande arbetsplats som stimulerar både kommersiell nyfikenhet och friheten att flyga.

Stay eager to learn
I Orkla är inga av oss färdiglärda. Från första dagen utvecklas vi och växer inom verksamheten. Ja, det finns många olika tjänster tvärs över märkesvaror, globala marknader och hela värdekedjan som  väntar på att utmana oss från en roll till nästa. Ja, vi har en rad utbildnings- och utvecklingsmöjligheter i våra yrkesinriktade akademier. Ja, här finns chefer som inspirerar och motiverar oss med sina visioner. Men än viktigare är en kultur som är öppen för personlig utveckling och den lugna modiga innovationsanda som karakteriserar våra anställda och genomsyrar hela vår verksamhet och allt vi gör. Och när Orkla fortsätter sin snabba förändring, så förändrar vi oss också. Vi utmanar oss själva och strävar efter att hitta ännu bättre sätt att lämna avtryck i verksamheten under kommande år.

Find like minds
Vi tror att vi bäst utför vårt arbete genom att stödja andra i att göra sitt. Genom att arbeta tillsammans. Inspirera varandra. Söka kontakt med likasinnade. Oavsett vilket land vi arbetar i, oberoende av vilken produkionslinje, vilket kontor eller fältplacering vi kallar vårt hem - är vi en grupp personer på alla nivåer som arbetar tillsammans, stödjer varandra och delar idéer. Vi värdesätts och belönas för att vara oss själva, vi förenas i ömsesidig respekt, skapar vänskap och har kul medan vi samarbetar tvärs över landgränser och funktioner. 

Be global, locally
Vi är en global verksamhet förankrad i lokal kultur. Tillväxt  genom uppköp av verksamheter över hela Skandinavien, Europa och ännu längre bort, har lett till att vi har välkomnat kända regionala märkesvaror, nya produktionsplatser och nya människor till Orkla-familjen. Samtidigt som vi är stolta över att vara en global FMCG, är vi lika stolta över att utveckla lokala märken. Vi använder de lokala medarbetarnas kunskap för att skräddarsy vårt arbete för att passa regionala preferenser, och vi delar bästa praxis tvärs över affärsfunktioner och världen. Kommersiell nyfikenhet är ett perspektiv som ger oss exponering för både den stora bilden, över hela den globala värdekedjan, och den direkta effekt våra märkesvaror har på konsumenter och kunder där vi arbetar.

Continue the Love
Grandiosa. Pierre Robert. Laima. Nya och gamla lokala märken som dessa gör oss till den vi är. De är gamla vänner, dagliga ledsagare och till och med inkörsport till en mer hållbar värld. Vi är stolta över att ha funnits i miljoner av konsumenters hem och medvetande i generationer och stolta över hur vi har kommit dit. Genom att utnyttja våra styrkor och ambitioner utvecklar vi oss i takt med samhället. Genom våra märkesvaror kan vi också medverka till något gott för våra karriärer, konsumenter och kunder. Vi har alla ansvar för att bidra till framtida succé för Orkla och våra märken. 

Om du har lust att följa med på en resa där du kan påverka hela värdekedjan i en internationell arbetsmiljö - ta en titt på våra lediga tjänster och se varför du bör söka dig till Orkla och bli en del av #Ahometogrow

 

Våra madarbetare