Hva er din bakgrunn?
Min bakgrunn er hovedsakelig innen IT og markedsføring. Tidligere har jeg jobbet med mobilapplikasjoner og utvikling av virtuelle assistenter, med fokus på kunstig intelligens og maskinlæring. Jeg har i tillegg en mastergrad i Strategic Marketing Management fra Handelshøyskolen BI.

Hva er din rolle?
Som en Junior Application Manager for Dynamics 365 Customer Engagement Platform, er jeg ansvarlig for ledelse av daglig drift. En stor del av ansvaret mitt handler også om å fungere som en bindeledd mellom IT og business, og å støtte business applikasjoner som kan skape verdi for både brukeren og kundene.  

Hva er det beste med å jobbe i Orkla?
Folkene og den generelle arbeidskulturen i Orkla er egenskaper jeg setter stor pris på. Folkene i Orkla består av et bredt spekter av spesialister innen flere fagområder, noe som er både inspirerende og verdiskapende. Jeg vil også understreke innsatsen som har blitt lagt inn i Orklas graduate programmer. Du mottar fort mye ansvar og det skapes mye tillit mellom deg selv og dine kolleger. 

Hva er dine karriereråd til andre som ønsker å bli en Young Professional?
Young Professional-programmet er en utmerket overgang fra studier til starten på din profesjonelle karriere. Du vil bli introdusert til en miljø hvor du vil bli gitt tid og rom til å justere deg og bli kjent. Programmet består av daglige check-ins, metorordninger, sosiale sammenkomster både i og uten for jobb, kurs, sertifiseringer, og mye mer. Din potensielle rolle vil bli svært påvirket av dine egne interesser og den karriereveien du ønsker å gå. 

Hva er forskjellen mellom Orkla sammenliknet med andre selskaper, spesielt innen FMCG-sektoren?
Orkla er bygget på tradisjon og deres merkevarer er svært integrert i den norske kulturen. Det finnes flere ikoniske merkevarer som på mange måter har definert FMCG industrien, i tillegg til å ha påvirket flere generasjoner av forbrukere. Orkla er godt kjent for sin markedsføring, og ved å kombinere denne nøkkelfaktoren med ny teknologi og innovasjon, klarer Orkla å opprettholde sitt konkurransefortrinn. 

Hva er ditt favoritt Orklaprodukt, og hvorfor?
Smash! Det er en perfekt kombinasjon av smaker som gjør det til den beste produktopplevelsen.