Czego szukamy u kandydatów ?

Kate Aunaas-Ingram, Wicedyrektor ds. Budowania Marki Pracodawcy i Zarządzania Talentami  


Kate odpowiada za strategię budowania marki Orkli jako pracodawcy na całym świecie oraz pracuje nad rozwojem nowych narzędzi rekrutacyjnych i procesów ukierunkowanych na optymalizację doświadczenia kandydata. Rozumie doskonale wyzwania jakie napotykamy podczas procesu rekrutacji wielu kandydatów. Przeczytaj poniżej kilka cennych spostrzeżeń Kate na temat podejścia Orkli do kandydatów.

 
Jakich kwalifikacji szukasz u kandydatów podczas selekcji aplikacji? Co powoduje, że dana osoba dostaje zaproszenie na rozmowę?  
Pracodawcy zmieniają się pod względem tego, jakich kwalifikacji i kompetencji szukają u kandydatów. Orkla nie jest w tym zakresie inna. Do tej pory oczekiwaliśmy od kandydatów takich samych lub podobnych kwalifikacji i kompetencji mimo tego, że funkcje i zakresy obowiązków na jakie rekrutowaliśmy były inne. Obecnie rozumiemy, że dobry kandydat oznacza znacznie więcej niż szkoła, do której uczęszczał lub stopnie, które uzyskał. Oczywiście w Orkli w dalszym ciągu poszukujemy kandydatów, którzy mają zarówno silne zdolności analityczne, jak i dobre umiejętności interpersonalne. Oczekujemy również osób aktywnych i chętnych do nauki. Jako przyszły pracownik Orkli powinieneś być gotowy do ciężkiej pracy i rozwoju w dynamicznym i wymagającym skutecznych działań środowisku. Jesteśmy świadomi tego, że większość absolwentów nie będzie miała dużego doświadczenia zawodowego, dlatego zwracamy również uwagę na dobre wyniki akademickich oraz zaangażowanie w dodatkowe zajęcia takie jak sport czy uczestnictwo i przewodzenie w radach uczniowskich. 

Jak duże znaczenie mają dla Orkli stopnie uzyskane podczas nauki? 
Stopnie są ważnym elementem, ale ponieważ pracodawcy u kandydatów poszukują przede wszystkim umiejętności miękkich i potencjału na rozwój w przyszłości. Wąskie przedmioty i specjalizacje, które ukończyłeś podczas studiów mają mniejsze znaczenie. Jeżeli masz tytuł ukończenia szkoły wyższej, jesteś wyposażony w pewne umiejętności i zdobyłeś właściwą wiedzę, ma to dla nas większe znaczenie, niż wąski zakres przedmiotowy i specjalizacje, które ukończyłeś. Podsumowując, zawsze będziemy patrzeć na całość twojej wiedzy i umiejętności, a nie na oceną końcową w makroekonomii!  

Jak swoją markę pracodawcy ocenia Orkla?  
Orkla przeznacza wiele czasu i wysiłków na zwiększanie naszej atrakcyjności wśród studentów i profesjonalistów. Rozumiemy, że sama nasza nazwa nie wystarczy, aby przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników, dlatego musimy skupić się na pokazaniu tego, co możemy zaoferować i co odróżnia nas od innych. Zdajemy sobie sprawę, że musimy zrobić więcej, aby pokazać ludziom, kim naprawdę jesteśmy i jak to jest u nas pracować, dlatego jest to część naszej obecnej strategii budowania marki pracodawcy. Uważamy się za pracodawcę, który daje realne możliwości rozwoju, dlatego „A Home to Grow” jest naszym nowym hasłem marki pracodawcy.  

Jacy kandydaci wywierają szczególnie korzystne wrażenie podczas procesu rekrutacji? Czego szukasz oprócz konkretnych kwalifikacji  zawodowych i kompetencji? 
To co odróżnia zwycięskich kandydatów od innych to entuzjazm, zaangażowanie i pasja w stosunku do roli jaką chcą pełnić i w stosunku do marki Orkla. Ważne jest również, aby znali się na tym czym chcą się zająć oraz aby podczas rozmowy zadawali przemyślane pytania i udzielali przemyślanych odpowiedzi. Orkla chce zatrudniać ludzi, którzy kochają nasze marki, produkty i to, co robimy. Jeżeli nie widzimy tego u kandydatów w trakcie procesu rekrutacji zastanawiamy się wtedy czy jest to miejsce, w którym naprawdę chcesz być. Powiedz nam o swojej ulubionej reklamie naszego produktu lub czymś, co zrobiliśmy i co zrobiło na tobie duże wrażenie. Nie zapomnij też pokazać nam, kim jesteś i uczciwie odpowiadać na pytania, a nie tylko mówić nam, to co chcemy usłyszeć. 


Jakiej rady udzieliłabyś młodym ludziom, którzy chcieliby rozpocząć swoją karierę w Orkli lub w Twojej branży?  
Przede wszystkim, żeby ​​nie czekali na ogłoszenie o rekrutacji, żeby dostać się do naszej bazy przyszłych potencjalnych pracowników. Orkla oferuje wiele różnych możliwości odbycia stażu w ciągu całego roku. Staże te fantastyczna możliwość odbycia dwumiesięcznej rozmowy kwalifikacyjnej zwiększającej Twoją szanse na zatrudnienie po ukończeniu studiów. Ponadto przyjdź porozmawiać z nam podczas targów pracodawców - bądź ciekawy! Zawsze zapamiętujemy uczniów, którzy wyróżniają się - pamiętajcie o sile pierwszego wrażenia.  


Dlaczego warto wybrać Orklę jako miejsce rozwoju zawodowego?  
Orkla to firma, której korzenie sięgają setek lat i firma, która nieustannie się rozwija. Nie zapomnieliśmy o tym, kim jesteśmy, ale jednocześnie stale dostosowujemy się do wymagań i oczekiwań naszego sektora. Wybierając Orklę, wybierasz środowisko pracy, w którym rozkwitasz dzięki nauce i rozwojowi, i gdzie pracujesz z niesamowitymi osobami o podobnych poglądach. Ponadto, dzięki możliwości pracy z całym łańcuchem wartości, możesz naprawdę zobaczyć wpływ własnej pracy i wykorzystać swoją kreatywność. Wreszcie, masz lokalną przewagę na tle globalnej firmy, której nie oferuje żadna inna firma FMCG.