"Det beste med å jobbe i Orkla er helt klart kollegaene. Alle er positive og hjelpsomme, i tillegg til å være faglig dyktige."

- Isabel Bergly

Hva er din bakgrunn? 
Jeg har en bachelor i Økonomi og administrasjon fra TØH (nå Handelshøyskolen i Trondheim/NTNU) og en mastergrad i finansiell økonomi fra NHH. I tillegg har jeg hatt utvekslingssemester på Hawaii og i København. Før jeg kom til Orkla arbeidet jeg i 2 år som Business Controller i et annet selskap.

Hvilken rolle har du i Orkla?
Jeg jobber som Business Controller I den sentrale økonomifunksjonen i avdelingen for Financial Planning & Analysis (FPA). Vi er ansvarlig for den konsoliderte finansielle rapporteringen til Orkla, gir løpende økonomisk støtte og rådgivning til forretningsområdene og bidrar i budsjett og strategiprosesser. I tillegg utformer vi analyser og beslutningsmateriale for konsernledelsen og styret.

Hva er det beste med å jobbe i Orkla?
Det beste med å jobbe i Orkla er helt klart kollegaene. Alle er positive og hjelpsomme, i tillegg til å være faglig dyktige.

Hvordan skiller Orkla seg fra andre selskaper, spesielt innenfor FMCG-sektoren?
Orkla tar samfunnsansvar på alvor og har stort fokus på bærekraftig utvikling både gjennom produktlanseringer og forbedringer av eksisterende produkter/pakninger. I tillegg har Orkla hele verdikjeden, noe som muliggjør mange ulike karriereveier.

Hva er favorittproduktet ditt, og hvorfor?
Det er vanskelig å kun velge ett! For å få litt balanse så må det bli to; Smash! fordi det er utrolig godt (og umulig å kun spise én), og Möllers tran for å få med det sunne.