Ansökningsprocessen

Det finns många olika vägar in i Orkla och ansökningsprocessen varierar från tjänst till tjänst. Men det är några steg som är lika för de flesta kandidater. Här beskriver vi processen lite mer detaljerat.   

1. Ansökningen
Vi vill att alla som söker en tjänst i Orkla använder sig av vår elektroniska plattform och laddar upp sin ansökan, CV och referenser där. 
Tyvärr tar vi inte emot öppna ansökningar, utan vi rekommenderar att man håller ögonen öppna och följer med på vår karriärsida. Om du vet vilka tjänster du har lust att söka, kan du lägga in att du vill varslas när sådana publiceras. Du får en bekräftelse per mail när du har upprättat din profil. 

2. Svar
Vi tycker det är viktigt att alltid göra en grundlig bedömning av varje ansökan. Därför kan det dröja och ta olika lång tid från tjänst till tjänst innan du får återkoppling eller blir inbjuden till intervju. Men med det sagt, lägger vi  stor vikt vid att besvara alla ansökningar så fort som möjligt så att kandidater inte behöver vänta onödigt länge på svar. Vid anställning av nyutbildade eller andra unga sökande kan vi använda oss av olika tester som en del av helhetsbedömningen före den första intervjurundan. 

3. Första intervjuomgång
Om vi ser att du är en intressant och relevant kandidat för tjänsten hos oss inbjuder vi dig till en första intervju. Syftet med den intervjun är att vi får bekanta oss med dig. När vi rekryterar till Brand Manager-tjänster genomför vi ibland i stället rekryteringsdagar, som vanligen innefattar att lösa ett case, mini-intervjuer och presentationer. . 

4. Tester och case som hemuppgift 
Mellan första och andra intervjurundan använder vi ofta relevanta tester och/eller case som ska lösas hemma. Vi gör detta för att identifiera vilken kandidat som passar våra kriterier och tjänsten bäst utifrån förmåga, kunskaper och egenskaper. Orklas HR-ansvariga är certifierade testare. 

5. Andra och tredje intervjurunda 
Syftet med den andra och tredje intervjurundan är att vi ska lära känna din personlighet, dina egenskaper, kvalifikationer och färdigheter. Om du har löst ett case eller tagit tester, ska dessa presenteras och du kommer att få återkoppling.

6. Referenser 
Vi kontrollerar referenser efter den sista intervjun.

7. Erbjudande
Efter den här processen kan vi förhoppningsvis erbjuda dig en tjänst i Orkla. Om så är fallet får du ett erbjudande och ett anställningskontrakt. 
 

Har du frågor i samband med rekryteringsprocessen är du välkommen att ta kontakt med oss. Vi önskar dig lycka till!