Søknadsprosessen

Det er mange ulike veier inn i Orkla, og søknadsprosessen varierer fra stilling til stilling, men det finnes ulike fellesnevnerne for de aller fleste kandidatene som ønsker å søke på en stilling i Orkla. Her kommer disse:
 

1. Søknaden
Vi ber om at alle som søker på en stilling i Orkla benytter seg av vår elektroniske plattform og laster opp CV, søknad og referanser her. Dessverre tar vi ikke i mot åpne søknader, men anbefaler at du holder øynene åpne for nye stillinger på vår karriereside. Du kan også legge inn at du ønsker varsler når stillinger du er interessert i blir publisert. Du vil motta en bekreftelsesmail når profilen din er opprettet. 

2. Svar
Vi anser det som viktig å alltid gjøre en grundig vurdering av hver enkelt søker. Som følge av dette kan tiden før du får en tilbakemelding eller blir invitert inn til intervju variere fra gang til gang basert på antall søkere. Med dette sagt, legger vi også stor vekt på å kunne gi en tilbakemelding så fort som mulig slik at kandidaten ikke trenger å vente unødvendig lenge på et svar. Ved ansettelse av nyutdannede eller andre unge søkere kan vi benytte oss av ulike tester som en del av helhetsvurderingen før den første runden av intervjuer. 

3. Førstegangsintervju 
Hvis vi ser at du er en relevant kandidat for stillingen vil vi invitere deg til førstegangsintervju. Hensikten med dette intervjuet er å bli bedre kjent med deg som kandidat. Når vi rekrutterer til Brand Manager stillinger vil slike intervjuer ofte blir byttet ut med rekrutteringsdager, som ofte inkluderer en case oppgave, presentasjon og mini intervjuer. 

4. Tester og case oppgaver hjemmefra
Mellom første og andre intervjurunde bruker vi ofte relevante tester og/eller caseoppgaver som skal løses hjemmefra. Dette er for å identifisere den kandidaten som best passer våre kriterier og stillingen basert på kunnskap, kvaliteter og evner. Orklas HR ansvarlige er sertifiserte testere. 

5. Andre og tredjegangs intervju
Meningen med et annengangs intervju er at vi skal få et dypere innblikk i din personlighet, dine egenskaper, kvalifikasjoner, og ferdigheter. Om du har tatt tester eller løst et case som skal presenteres, vil du få en tilbakemelding på dette. 

6. Referansesjekk
En referansesjekk vil bli gjennomført etter det siste intervjuet.

7. Tilbud
Etter denne prosessen vil vi forhåpentligvis tilby deg en stilling i Orkla. Hvis dette er tilfelle så vil du få tilsendt et tilbud og en ansettelseskontrakt. 
Hvis du har noen spørsmål i forbindelse med rekrutteringsprosessen er det fint om du tar kontakt med oss. Vi ønsker deg lykke til!