FAQ om ansökningar

Ta kontakt med vår HR-avdelning om dina frågor inte besvaras nedan:

Vad söker ni  hos kandidater? 

Samhället förändras ständigt och de färdigheter som arbetsgivare söker efter förändras också. I Orkla kräver de flesta roller en god analytisk fömåga, men på tjänster inom ekonomi och varumärkestyrning behövs mer än så. Kandidater måste visa kommersiell nyfikenhet, motivation och passion för de produkter vi tillverkar och för företaget som sådant.
Tidigare erfarenhet från handeln med konsumentvaror är en mycket stor fördel för tjänster där det krävs erfarenhet. Vi söker också personer som är motiverade att utveckla sina färdigheter och kunskaper och trivs i en miljö med högt tempo.

När det gäller studier kräver många tjänster fyra års högre utbildning (vi föredrar master), men det finns också roller där erfarenhet kan ersätta utbildning. Vi är flexibla när det gäller kandidaters bakgrund och utbildning och har en tendens att se efter examen inom IT, business, samhälls- eller företagsekonomi, strategi, HR, matvetenskap och hållbarhet.

Vilken typ av tjänster rekyryterar ni till?
Till följande tjänster rekryterar vi många nyutbildade:
Project Analyst
Business Controller
Brand Manager
IT Professional
Production Trainee (bara i Norge)

Erbjuder Orkla traineetjänster, internships/sommarjobb?
Internship:

Vi erbjuder olika interships. Läs mer om dessa här: 

Traineeprogram:
Orkla Foods Norge erbjuder traineeprogram inom produktionssektorn för nyutbildade som önskar sig en framtida karriär som ledare inom produktion, logistik och innovation. Genom traineetjänster i olika enheter i Orkla Foods Norway är vårt mål att utveckla framtida fabrikschefer, omställningsledare och projektledare med erfarenhet och kunskap om varje del av värdekedjan. För ytterligare information om det här programmet klicka här:

Sommarjobb:
Vissa företag i Orklagruppen erbjuder sommarjobb. Om du söker efter sommarjobb vid en fabrik rekommenderar vi att du tar kontakt med fabriken direkt. Eventuella sommarjobb vid Orklas huvudkontor annonseras på våra karriärsidor.

Kan jag skriva min bachelor/masteruppsats hos Orkla?
Vi har inget system för studentsamarbete i Orkla, men om du har en spännande hypotes eller idé är vi öppna för att diskutera ett möjligt samarbete. Skicka din förfrågan per epost till (careers@orkla.com) eller direkt till någon i Orkla om du redan vet vem du borde kontakta.

Vilka Orklaföretag kan erbjuda internationell erfarenhet? 
Skandinavien, Baltikum och Centraleuropa är Orklas hemmamarknader och inom dessa regioner kan duktiga medarbetare få möjlighet till mobilitet.  Vi har för närvarande inget formellt mobilitetsprogram, men strävar efter större rörlighet och samarbete mellan företagen över gränserna. Många medarbetare som har velat arbeta utomlands har fått möjlighet att göra det.  

Vilken typ av utbildning erbjuds nyanställda?
Kompetensutveckling i Orkla sker först och främst på arbetsplatsen. Med den närmaste chefen som coach får våra medarbetare möjligheter att påverka uppgifter och processer och ges snabbt eget ansvar. Den mer formella kompetensutvecklingen sker i allmänhet vid Orklas eget institut, Borregaard Hovedgaard. Här hålls såväl programrelaterade kurser (t.ex. Orkla Brand Academy) som ledarutbildningar. Vi betonar att hälsosam balans mellan arbete och fritid är viktigt och en nödvändig förutsättning för att prestera optimalt. 

Tar ni emot öppna ansökningar?
Nej, vi tar inte emot öppna ansökningar för ospecificerade tjänster i Orkla. Vi tar emot ett mycket stort antal ansökningar och kan tyvärr inte hantera dom manuellt. Alla våra lediga platser annonseras på orkla.no/career och ansökningar måste skickas in via vår karriärportal. Du kan emellertid registrera en allmän profil på vår karriärhemsida och ange att du önskar e-post om lediga platser.

Vem ska jag kontakta om jag vill arbeta på en av Orklas fabriker? 
Om du söker jobb på en av Orklas fabriker rekommenderar vi att du kontaktar fabriken direkt per telefon, e-post eller brev.