Master Data & Migration Lead

Location: 

Lehmja, EE, 75306

Töökohale kandideerimiseks palun Registreeru siin

Orkla on üks maailma edukamaid toidutööstusettevõtteid, mis ühendab mitmeid armastatud kaubamärke ja tootmisüksusi. Mis on selle edu saladus? Meie töötajad. Kuid mis on see, mis aitab sinul üha edukam olla? Hinnatud brändid? Head kolleegid? Mõnus töökeskkond? Meie jaoks on oluline, et sul oleks kõik, mis sind innustab. Sest usume, et vaid tänu töötajate rahulolule ja entusiasmile saab areneda ja edukas olla ka meie ettevõte.

 

 

Ootame oma ettevõttega liituma MASTER DATA & MIGRATION LEAD’i,  kelle kaasabil viia ellu SAP S4 Hana juurutusprojekt.

 

Sinu peamiseks ülesandeks on andmete ettevalmistamise ja koostamisprotsessi koordineerimine, mille käigus vastutad toote loomise ning kliendi ja hankija elutsükli eest. Sinu lähimateks kolleegideks on projektijuht ning juurutusprotsessis osalevate äriüksuste juhid.

 

 

Master Data ehk põhiandmete juhtimise raames vastutad

 

 • andmete juhtimisorganisatsiooni loomise eest projekti raames
 • kogu toote loomise protsessi eest, mis hõlmab kõiki protsesse ja süsteeme, mis on vajalikud hankimiseks, tootmiseks, müümiseks ja arveldamiseks
 • kliendi ja hankija elutsükli protsessi eest
 • andmete ettevalmistamise protsessi eest koostöös projektis osalevate osakondadega
 • ressursside saadavuse eest (inimesed ja nende asendajad)

 

 

Migration ehk migratsiooni juhtimise raames

 

 • kinnitad tuvastatud erinevusd – GAP’id või deltad. Erinevuste analüüs tähendab erinevuste kindlakstegemist selle vahel, kuidas ettevõte tegutseb ja selle vajadusi, võrreldes sellega, mida pakett suudab ja mida mitte)
 • esitad iga andmeobjekti kohta väljade kaardistuse dokumendid
 • haldad ja edastab andmete «laadimisfaile» vastavalt kokkulepitule
 • ekstraheerid andmeid lähtesüsteemidest
 • vaatad üle laadimiseelsed ja -järgsed valideerimisfailid ning edastab Orkla IT’le “jah/ei“ otsuse
 • jälgid ja haldad andmete vigu ja neid kirjeldavaid dokumente

 

 

 

Edukalt kandidaadilt ootame

 

 • vähemalt esimese astme kõrgharidust, soovitatavalt IT- või finantsalast
 • varasemat töökogemust suuremahuliste andmepäringute tegemisel
 • varasemat protsesside juhtjuhtimise kogemust
 • väga head eesti ja inglise keele oskust nii kõnes kui ka kirjas
 • lisaks MS Office rakenduste tundmisele suurepärast SAP/ERP rakenduste oskust
 • head planeerimis-, algatus- ja analüüsivõimet
 • koostööle suunatud, paindlikku ning proaktiivset suhtumist

 

 

Sind ootab põnev töö tulemustele orienteeritud professionaalses tiimis. Asjakohane kompensatsioonipakett, sporditoetus ja toetused erinevate perekondlike sündmuste puhul, paindlik tööaeg ning kaugtöö tegemise võimalus. 

 

Tegemist on tähtajalise ametikohaga (juurutusprojekti valmimiseni).

 

 

Rohkem infot ja kandideerimine www.orkla.ee/too-orklas/

 

Teeme vahekokkuvõtte 29.05. Kui leiame selleks ajaks sobiva kandidaadi, loeme konkursi lõppenuks.

Töökohale kandideerimiseks palun Registreeru siin